Anna Karefelt

2015-09-17

Titel: Programansvarig för yttrandefrihet och Informations- och kommunikationsteknologi (ICT).

Vad gör du nu: Jag jobbar sedan drygt tre år på Sida. Relativt nyligen hemflyttad från Etiopien är jag nu vid enheten för demokrati och mänskliga rättigheter. Fokus för mitt arbete är att stötta aktörer som arbetar med ICT för att bedriva förändring.

Anna Karenfeldt
Anna Karenfeldt, foto: Peter Sjöberg

Läget för mänskliga rättigheter och yttrandefrihet i världen är det sämsta på tio år. Vi ser en global trend av ökande konservatism, hårdnande lagstiftning och ett krympande utrymme för civilsamhället. I vårt arbete för yttrandefrihet och ICT försöker vi motverka denna trend. Ett exempel är organisationen Hamara Internet som får stöd via fonden Making All Voices Count.

De arbetar med säkerhetsutbildning av kvinnor på landsbygden i norra Pakistan. I en miljö präglad av extremism och konflikt tränar de kvinnor i att undvika risker vid användning av digitala verktyg. På så sätt ges dessa kvinnor en röst och deras isolering minskar samtidigt som deras möjligheter att delta i samhället ökar. 
 

Ålder: 31 år.

Familj: Sambo.

Utbildning: Politices magisterprogrammet vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Jag passade också på att plugga i Bombay, Berlin och Brighton.


Engagemang under studietiden: På kåren och i Utrikespolitiska Föreningens (UFs) lokaler i källaren på Ekonomikum spenderade jag många sena kvällar. Som programansvarig i UF fick jag möjlighet att möta Ban Ki-moon, ta en öl med Fredrik Lindström och lyssna på israeliska och palestinska kvinnorättsaktivister som arbetade tillsammans för fred. I kåren drev vi förändring för Uppsalas studenter, särskilt inom jämställdhetsområdet. Detta ideella arbete har varit superviktigt för det jag idag jobbar med. Jag fick viktig kunskap, blev bättre på att förhandla och kompromissa, och hade så himla kul med dessa fantastiska människor som idag sitter i FN-skrapan, är diplomat på Afrikas horn och jobbar för att nyanlända ska få en bra start i Sverige.

Vad gör du på fritiden: Simmar, reser och hänger med fina personer.

Favoritplats i Uppsala: Eddaspången med utsikt över ån och domkyrkan.

Favoritnation: Norrlands förstås!

Vad gör dig glad: Internet.