Helena Rönnblom

2015-09-17

Titel: Kontrollanalytiker på CSN

Vad gör du nu: Jag jobbar sedan ett år tillbaka som kontrollanalytiker i CSN:s bidragsbrottsgrupp. Tjänsten var helt ny när jag sökte den så det var en chansning kan man säga. Att börja en ny tjänst innebär mycket jobb men i mitt fall också stor frihet att utforma den som man vill. 

Helena Rönnblom
Helena Rönnblom

Mitt jobb är väldigt varierat, bland annat jobbar jag tillsammans med en statistiker för att utveckla nya metoder för att hitta personer som försöker lura CSN på pengar. Vi samverkar mycket med andra utbetalande myndigheter och rättsväsendet vilket är givande, vi lär av varandra. Men jag fungerar också som metodstöd till resten av gruppen – det är en bra blandning mellan strategiskt och operativt arbete.

Det bästa med mitt jobb är just att det är fritt och att jag har fått stort förtroende att utveckla verksamheten tillsammans med min grupp.  Innan CSN jobbade jag några år som utredare på Brottsförebyggande rådets forskningsenhet för ekonomisk och organiserad brottslighet. Det var lärorikt och spännande men jag ville jobba mer verksamhetsnära. Det gör jag nu i mitt nya jobb. Mitt första jobb efter examen var på ett konsultföretag som hjälpte andra företag att hitta och söka offentlig finansiering för forskning och utveckling inom främst miljö och energi.  Det var intressant att få en inblick i både konsultbranschen och forskningsföretag men jag känner mig mer hemma som statlig tjänsteman.

Ålder: 30

Familj: Bor tillsammans med Kalle som jag träffade på utbildningen. Föräldrar i Uppsala, fem systrar och en bror.

Utbildning: Politices magister, statskunskap.

Engagemang under studietiden: UPS utbildningsråd och interpol.

Vad gör du på fritiden: Förutom att träffa vänner och familj, träna, sjunger jag i en kör och spelar fiol i en amatörorkester i Gamla stan.

Favoritplats i Uppsala: Mina föräldrars trädgård när hela familjen är samlad.

Favoritnation: Då: tisdagar på Snerikes. Nu: V-dalas tak.

Vad gör dig glad: Just nu allt engagemang för och solidaritet med människor på flykt.

Vad gör dig arg: En hel del, enligt min sambo. Jag jobbar på det - anger management!