Karolina Larfors

2015-09-17

Titel: Utredningssekreterare/revisionsledare

Vad gör du nu: Just nu är jag utredningssekreterare i den statliga Utredningen för ett stärkt civilsamhälle (U 2014:04). Utredningen startade i mars/april 2014 och ska vara klar senast 29 februari 2016.

Karolina Larfors
Karolina Larfors

Utredningen har ett brett uppdrag som bl.a. omfattar att värna civilsamhällets roll i demokratin, att identifiera hinder för den verksamhet som civilsamhällets organisationer bedriver, att underlätta för civilsamhällets organisationer att delta i offentlig upphandling samt att undersöka om det finns behov av ett administrativt stöd.

Rollen som utredningssekreterare är omväxlande, med allt från design, materialinsamling, analys och framtagande av förslag till praktiska frågor som att attestera fakturor och uppdatera utredningens hemsida.

Uppdraget som utredningssekreterare är tidsbegränsat och jag är under utredningstiden tjänstledig från tjänst som revisionsledare på Riksrevisionen.


I den rollen granskar jag om regeringen och myndigheterna genomför riksdagens politik på ett effektivt sätt.

Ålder: 40 år (född 1975)

Familj: Gift, två barn

Utbildning: Pol mag-examen från Uppsala universitet (2001) med statskunskap som huvudämne. Även en högskoleexamen i italienska.

Engagemang under studietiden: Aktiv i pol mag-föreningens utbildningsråd, samt aktiv i Uppsala studentkår under flera år (bl.a. kårordförande 2001/02).

Vad gör du på fritiden: Mina barn är ganska små, så på fritiden är jag med familjen. I övrigt läser jag mycket och fixar i den lilla radhusträdgården. Italien och lokalpolitik är andra intressen (jag är fritidspolitiker, om än i liten omfattning).

Favoritplats i Uppsala: Gamla Uppsala högar – jag är född och uppväxt i stadsdelen Nyby i närheten.

Favoritnation: Göteborgs nation (min nation)

Vad gör dig glad: Mina barn, men även personer som vill göra något för andra och som vill göra världen bättre

Vad gör dig arg: Personer som tänker kortsiktigt och egoistiskt.