Vanliga frågor om Politices masterprogrammet

Jag kom inte in på masterprogrammet i år. Hur rekommenderar ni att jag studerar för att förlora så lite tid som möjligt om jag vill söka till programmet igen nästa år?

Om du vill söka in till programmet igen till nästa år skulle en möjlig studieplan kunna se ut så här:

Du kan välja att läsa kurser på avancerad nivå eller på grundnivå under höstterminen. Till vårterminen söker du till statsvetenskapliga institutionens kurser på avancerad nivå. Dessa kurser samläses med masterstudenterna. Om du sedan söker och kommer in på Politices masterprogrammet nästa höst läser du termin 1 och väljer sedan att skriva masteruppsats termin 2 (påföljande vårtermin, observera att för att du ska kunna skriva uppsats måste metodkursen från termin 1 vara avklarad). Du läser alltså två terminer inom masterprogrammet, men kan tillgodoräkna dig de kurser du läst läsåret innan du antogs till programmet inom ramen för din examen.

Om du vill göra praktik inom programmet kan du göra det som termin 3 och därefter avsluta dina studier. Du förlänger då dina studier med en termin och du kan inte räkna in alla kurser du läst innan du antogs till programmet. En tvåårig masterexamen är på 120 hp. Minst 90 hp ska vara på avancerad nivå och minst 60 av dessa måste vara inom ditt huvudområde (med termin 1 på masterprogrammet och masteruppsatsen fullgör du dessa 60 hp). Inom den tvååriga masterexamen får maximalt 30 hp vara på grundnivå. Om du väljer att göra praktik utgör praktikkursen (30 hp) dessa poäng på grundnivå.

Jag undrar över urvalsgruppen för Politices masterprogrammet. Vad innebär "alternativt urval (AU)"? Har ni en särskild grupp för sökanden med en politices kandidatexamen?

Alla studenter hamnar i urvalsgruppen alternativt urval och rankas i fallande skala - AU999, AU970, AU950, AU700, AU500. Vi har ingen särskild grupp för sökanden som har en Politices kandidatexamen. Det går lika bra med en Filosofie kandidatexamen. 

Jag har skrivit min uppsats vid Statsvetenskapliga institutionen i Uppsala. Behöver jag ändå skicka in min uppsats i samband med ansökan?

Ja. Antagningskommittén utgörs inte av samma personer som examinerar uppsatser.