Fördjupa din kunskap om politik och internationella förhållanden

Politices masterprogrammet ger möjlighet till fördjupning inom olika delar av ämnet såsom jämförande politik, politisk teori, förvaltning, internationell politik och utvecklings­studier och har en stark anknytning till den forskning som bedrivs på statsvetenskapliga institutionen.

Programmet förbereder dig för en yrkes­karriär som utredare och analytiker både nationellt och internationellt. Våra alumner arbetar idag bland annat på regeringskansliet, statliga myndigheter, kommunikationsbyråer och FN. Programmet leder till en politices master­examen (Master of Science in Political Sciences, 120 credits) med statskunskap eller utvecklingsstudier som huvudområde. En examen meriterar till att söka forskarutbildningen i statskunskap.

ANSÖKAN OCH ANTAGNING

Karta över Gamla Torget

Samordnare masterprogram

Anna Reuterhäll
018-471 57 24
studievagledare@statsvet.uu.se

Boka tid

Besöksadress
Gamla Torget 6 (badhuset) plan 7