Henrik praktiserar på Sida

2020-12-16

Henrik Nordström läser Politices kandidatprogrammet, med inriktning Statsvetenskap. Under höstterminen 2020 gör han praktik på Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes (Sida) enhet för verksamhetsstyrning.

Henrik Nordström

Var gör du din praktik? Varför sökte du praktik där?

Jag gör min praktik på Sida som är Sveriges biståndsmyndighet. Sveriges utvecklingssamarbete sker alltid i partnerskap med andra aktörer och myndighetens roll är därför att förmedla resurser och kunskap, medan samarbetsparter driver och genomför själva biståndsinsatserna. Jag sökte mig till Sida då jag länge haft ett stort intresse för internationellt utvecklingssamarbete. Under min studietid fick jag chansen att engagera mig i föreningar med inriktning mot just globala frågor. Kandidaten slutade i att jag genomförde mitt examensarbete i Sudan där jag skrev om kinesiskt utvecklingssamarbete. Möjligheten att få ta del av hur just Sveriges bistånd genomförs verkade därför särskilt spännande. Då Sida är världsledande inom området och dessutom en väldigt stor finansiär finns det gott om möjligheter till att sätta sig in biståndets stora utmaningar.

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter på praktiken?

Som praktikant har jag varit placerad på Sidas enhet för verksamhetsstyrning. Enheten har ansvar för en rad centrala processer på Sida och syftar främst till att stödja myndigheten i att förverkliga regeringens mål och riktlinjer för det svenska utvecklingssamarbetet. Som praktikant har jag tillsammans med ett litet team haft ansvaret för att ta fram Sidas årsredovisning med särskilt ansvar för att rapportera biståndets resultat. Det absolut roligaste med platsen är att få leverera en så viktig produkt i kombination med att få fördjupa sig i både Sidas verksamhet och centrala frågeställningar inom biståndet så som hur vi kan visa att svenskt bistånd faktiskt gör skillnad.

På vilket sätt har det du lärt dig under studierna kommit till nytta under praktikterminen?

Faktiskt på fler sätt än jag kunde ha trott. Eftersom just min praktikplats befinner sig i skärningspunkten mellan statlig styrning och svenskt bistånd har jag haft stor nytta av mina studier inom förvaltningspolitiken från statskunskapen. De analytiska verktyg som pol.kand programmet ger en kommer också väl till plats när man ska sammanfatta en så stor myndighets verksamhet. Det är när det är mest komplext – när en ska balansera regeringens styrning, Sidas styrning, kollegors viljor och samtidigt inte tappa siktet på den personen som allt detta ska gagna, som jag allra mest märker hur stadigt jag står på den här utbildningen.

Skulle du rekommendera kommande studenter att göra praktik? Varför/Varför inte?

Tveka inte! Praktik är bland det roligaste du får göra under din tid på programmet. Att äntligen få sätta tänderna i något mer praktiskt är spännande i sig. Men det är också ett utmärkt tillfälle att testa de verktyg och förmågor du utvecklat under din studietid. Min gissning är att du kommer bli förvånad över hur mycket en universitetsutbildning på tre år kan ge dig. Jag skulle särskilt rekommendera just den här praktikplatsen om man har ett särskilt intresse för antingen utvecklingssamarbete (företrädesvis statligt) eller statlig styrning och förvaltning. Om du känner att du har en fot i något av dessa läger, eller kanske till och med båda, rekommenderar jag dig varmt att söka dig hit så fort du får chansen.