Sök praktikplats

Varje student ansvarar själv för att ordna en praktikplats. Se utannonserade praktikplatser inför kommande termin:

Praktikplatser våren 2022

Politisk partier

Liberalernas riksdagskansli
Liberala Kvinnor
 

Riksdagen

Riksdagens utredningstjänst (RUT) och utvärderings- och forskningssekretariat (RUFS)Regeringskansliet

Portalsida för praktikannonser
Annonser för vårterminen 2022 har nu publicerats. Utlandsrepresentationerna tar emot praktikanter till våren!

Praktikant till Regeringskansliet –Näringsdepartementet, Enheten för branscher och industri
Praktikanter till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR) vårterminen 2022
Praktikanter till Regeringskansliet - Arbetsmarknadsdepartementet
Praktikant till Regeringskansliet - Näringsdepartementet - landsbygdsavdelningen
Praktikanter till Kommunikationsenheten (UD KOM) vårterminen 2022
Praktikant till Fastighets- och logistikenheten (UD FAST) vårterminen 2022Kommuner och landsting/regioner

Stockholm Region EU Office i Bryssel
Västra Götalandsregionen (Göteborg eller Bryssel)
Gävle kommun - internationella kontoret
Stockholms stads internationella enhet

Ambassader/Konsulat/Representationer

FN representationen i New York
Sveriges ständiga representation vid EU i BrysselStatliga myndigheter

Swedish Armed Forces International Centre (Swedint) - förmåge- och utvecklingsavdelningen
Riksrevisionen
Statskontoret
Försvarsmaktens högkvarter - Sektionen för internationella relationer
Försvarsmaktens högkvarter - Sektionen för långsiktig utveckling och analys 
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Polismyndighetens internationella enhet
FörsvarshögskolanUtredningsinstitut/konsultföretag/tankesmedjor/forskningsinstitut

DAMVAD Analytics
EY
Governo
Ramböll
KPMG
New Republic
WSP
Faugert & Co utvärdering


Överstatliga/Mellanstatliga/Internationella organisationer

International IDEAIdeella organisationer

The Better Governance Project (TBGP)
Sustainergies
Operation 1325
Kvinna till kvinna
Institute for Security & Development Policy
FamnaÖvriga

MR-fonden
Pratham Sweden
Avfall Sverige - branschorganisation
Naturskyddsföreningen
Säkerhetsbranschen - Projekt och event
Säkerhetsbranschen - Kommunikation och marknadsföring
Bayer
Stiftelsen Allbright
Svenskt Näringslivs EU-kontor
Konstnärsnämnden

 
 

Praktikplatser hösten 2021

FuFs praktikplatsbank
För att ha chans att bli matchad med samtliga platser måste du skicka in din ansökan innan 28:e februari. Därefter tillsätts platserna löpande. 

Politisk partier

Centerpartiets internationella akademi - Sthlm, Bryssel, Washington, Kapstaden
 

Riksdagen

Riksdagens utredningstjänst (RUT) och utvärderings- och forskningssekretariat (RUFS)

Riksdagens internationella kansli

 

Regeringskansliet
OBS! UD har beslutat att inte erbjuda praktikplatser på våra utlandsmyndigheter för höstterminen 2021 på grund av det fortsatt osäkra läget i världen.

Portalsida för praktikannonser
Annonser för höstterminen 2021 har nu publicerats.
 

Praktik inom kommunikation på Svenska Unescorådet i Stockholm

Praktikanter till Regeringskansliet – Utbildningsdepartementet

Praktik på Svenska Unescorådet i Stockholm

Praktikanter till Regeringskansliet – Miljödepartementet

Praktikanter till Regeringskansliet – Finansdepartementet

Praktikanter till Regeringskansliets kommunikationsenhet – Utbildningsdepartementet

Praktikant till Fastighets- och logistikenheten (UD FAST) höstterminen 2021

Praktikanter till Regeringskansliet – Näringsdepartementet


Kommuner och landsting/regioner

Stockholmsregionens EU-kontor i Bryssel
Gävle kommuns internationella kontor
Region Värmlands Brysselkontor
Västra Götalandsregionen (Göteborg eller Bryssel)


Ambassader/Konsulat/RepresentationerStatliga myndigheter

Riksrevisionen

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Statskontoret - hemsida
Statskontoret - annons
Swedish Armed Forces International Centre (Swedint) - förmåge- och utvecklingsavdelningen
Svenska institutet - Enheten för Sverigeanalys
Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet
Kronofogden - enheten för internationell samordning
Inspektionen för socialförsäkringen
KonstnärsnämndenUtredningsinstitut/konsultföretag/tankesmedjor/forskningsinstitut

Totalförsvarets forskningsinstitut - katalog exjobb och praktik
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
FleishmanHillard EU Undergraduate Internship Programme 2021-2022
Sweco Society
Oxford Research
FCG Sweden
Stockholm Environment Institute - Swedish Development Research Network (SweDev)
EY - Ernst & Young
Governo
Ramböll
New Republic
HUI Research
WSP
Faugert & Co
FriVärld
KPMG
MakeEqual
Prime & United Minds - rekryteringsdag
Narva - kommunikationsbyrå med fokus på hållbarhetsarbete
StrandbergHaage
 

Överstatliga/Mellanstatliga/Internationella organisationer

Research and Evaluation - JIU, United Nations Office, Geneva, Switzerland 
International IDEA - uppdaterad annons!
UN Women Nordic Liaison Office
UN WFP, Köpenhamn
UN - Coordination, planning, analytics and policy analysis - Executive Office of the Secretary-General, I (Temporary Job Opening)


Ideella organisationer

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) (genom FuF)
Sveriges Kvinnolobby

Naturskyddsföreningen:
Stab analys och påverkan - inriktning val 2022 (företrädesvis masterstudent)
Naturskyddsföreningen:
Stab analys och påverkan - inriktning miljö- och samhällsekonomi (master- eller kandidatstudent)
Svalorna Latinamerika
Röda Korset
 Övriga
Energiföretagens Brysselkontor
North Sweden European Office, Bryssel

Altinget
Utrikespolitiska förbundet Sverige
Svenskt Näringslivs EU-kontor i Bryssel
ICKU
Svenskt Näringsliv
Altinget
Säkerhetsbranschen - event och projekt
Säkerhetsbranschen - kompetensförsörjning och kompetensutveckling
Säkerhetsbranschen - markandsföring och kommunikation
Pratham Sweden 
Internationella Handelskammaren i Sverige – POLICY
Avfall Sverige - påverkansfrågor, hållbarhetsfrågor och cirkulär ekonomi
  

Praktikplatser våren 2021

Politisk partier

Centerpartiets internationella akademi
Miljöpartiet de grönas riksdagskansli
Liberalernas parti- och riksdagskansli
 

Riksdagen

Riksdagens utredningstjänst (RUT)
Riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat (RUFS)

 

Regeringskansliet

Regeringskansliets praktikportal
Statsrådberedningens EU-kansli
Miljödepartementet
Delegationen för migrationsstudier (Delmi) 

Praktikanter till Justitiedepartementets EU-enhet (Ju EU) - vårterminen 2021

Praktikanter till Regeringskansliet – Kulturdepartementet

Praktikanter till Regeringskansliet –Infrastrukturdepartementet

Praktikanter till Regeringskansliet – Utbildningsdepartementet

Högskolepraktikanter till Regeringskansliet – Socialdepartementet

Praktikanter till Kansliet för EU-rättsliga frågor – Statsrådsberedningen

Praktikanter till Kansliet för samordning av EU-frågor – Statsrådsberedningen

Praktikant till Arbetsmarknadsdepartementet - jämställdhetsenheten - vårterminen 2021

Praktikanter till Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad (UD HI) vårterminen 2021

Praktikanter till Asien- och Oceanienenheten (UD ASO) vårterminen 2021

Praktikanter till Enheten för europeisk säkerhetspolitik (UD ES) vårterminen 2021

Praktikanter till Afrikaenheten (UD AF) vårterminen 2021

Praktikanter till Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden (UD KC) vårterminen 2021

Praktikant till Planeringsstaben (UD PLAN) vårterminen 2021

Praktikanter till Enheten för Östeuropa och Centralasien vårterminen 2021

Praktikant till Säkerhetsenheten (UD SÄK) vårterminen 2021

Praktikanter till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR) vårterminen 2021

Praktikanter till Enheten för främjande och hållbart företagande (UD FH) vårterminen 2021

Praktikanter till Enheten för Europeiska unionen (UD EU) vårterminen 2021

Praktikanter till Enheten för internationellt utvecklingssamarbete (UD IU) vårterminen 2021

Praktikant till Gruppen för lärande och utveckling (UD P-UTV) vårterminen 2021

Praktikanter till Kommunikationsenheten (UD KOM) vårterminen 2021

Praktikant till Enheten för nedrustning och icke-spridning (UD NIS) vårterminen 2021

Praktikanter till Ekonomienheten (UD EKO) vårterminen 2021

Praktikanter till Enheten för FN-politik, konflikt och humanitära frågor (UD FN) vårterminen 2021

Praktikant till Amerikaenheten (UD AME) vårterminen 2021

Praktikanter till Protokollet (UD PROT) vårterminen 2021

Praktikant till Europakorrespondentenheten (UD EUKORR) vårterminen 2021

Högskolepraktikanter till Miljödepartementet våren 2021

Praktikant till enheten för Regional tillväxt och landsbygdsutveckling, Näringsdepartementet

Praktikanter till enheten för fiske, jakt och rennäring, Näringsdepartementet

Praktikanter till avdelningen för bolag med statligt ägande, Näringsdepartementet

Praktikanter till Sekretariatet för EU och Internationella frågor, Näringsdepartementet

Praktikant till enheten för branscher och industri, Näringsdepartementet

Praktikant till Landsbygdsavdelningen, enheten för skog, miljö och forskning, Näringsdepartementet

Praktikant till Sekretariatet för styrning och samordning, Näringsdepartementet

Praktik inom kommunikation på Svenska Unescorådet i Stockholm

Praktik på Svenska Unescorådet i Stockholm

Praktikanter till Regeringskansliet – Finansdepartementet

Praktikanter till Enheten Global Agenda (UD GA) vårterminen 2021Kommuner och landsting/regioner

Näringslivsavdelningen, EU-teamet på Västra Götalandsregionen

Internationella kontoret (IK), Gävle kommun

 

Ambassader/Konsulat/Representationer

På grund av det osäkra läget i världen med anledning av COVID 19 har UD beslutat att inte erbjuda praktikplatser på utlandsmyndigheterna för vårterminen 2021. Statliga myndigheter

Riksrevisionen
Swedint Förmåge- och utvecklingsavdelning

Försvarsmaktens högkvarter
Statskontoret

Jämställdhetsmyndigheten

Utredningsinstitut/konsultföretag/tankesmedjor/forskningsinstitut

FCG Sweden
Ramböll

Faugert & Co Utvärdering 
Governo
Oxford Research
Ratio
Futuense AB
HUI Research
StrandbergHaage
BCW
EY, Ernst & Young
Ratio, Näringslivets forskningsinstitut
New Republic
Fores
Stockholm Environment Institute (SEI) - SweDev
ISDP's Asia Program
 

Överstatliga/Mellanstatliga/Internationella organisationer

UN Women Köpenhamn
International IDEA - förlängs till 20 november!
The Life & Peace Institute (LPI)


Ideella organisationer

Sveriges kvinnolobby
SNS
Make Equal
Sustainergies
Naturskyddsföreningen
Famna
Tanam
 

Övriga
Föreningen för utvecklingsfrågor (FuF)

FuF:s Praktikplatsbank

Svenskt Näringsliv

North Sweden European Office, Bryssel

Berättarministeriet

Operation 1325  - projektassistentpraktikant
Operation 1325 -  kommunikationspraktikant
Internationella Handelskammaren i Sverige ICC
Altinget
Jagvillhabostad.nu

King Street Communications
Pratham Sweden- Företagspartnerskap och insamling
Pratham Sweden - Kommunikation och påverkan
ECIT Foundation NGO i Bryssel

Senast uppdaterad: 2021-10-22