Som alumn är du viktig

Alumnnätverket är till för alla som studerat, arbetar eller har arbetat vid Uppsala universitet och andra som står universitetet nära. Även våra hedersdoktorer, gästforskare, styrelseledamöter och andra som står universitetet nära räknas som alumner.

Registrera dig som alumn

Möt några av våra tidigare studenter