Minor Field Studies på statsvetenskapliga institutionen

Minor Field Studies (MFS) är ett stipendieprogram som syftar till att öka svenska studenters intresse för globala frågor och erfarenheter att arbeta i ett utvecklingsland. Fältarbetet är under minst åtta veckor där du samlar in material till din kandidat- eller masteruppsats i statsvetenskap eller utvecklingsstudier.

MFS-stipendier 2019/2020

Från och med höstterminen 2017 administreras MFS av Uppsala universitets Internationella kansli. Stipendierna är öppna att söka för all studenter vid Uppsala universitet som uppfyller behörighetskraven.

Information med anledning av coronaviruset

MFS kommer att delas ut som planerat under VT 2020. Den stora förändringen är att de som får stipendium inte kommer att kunna åka till ”sina” länder förrän corona-läget förändrats och UD har tagit bort reserestriktionerna. Om dessa restriktioner kommer att lyftas för vissa länder men inte för ”ditt” land, så kommer du att ha möjlighet att byta till annat lämpligt land, om du så vill. Om reserestriktionerna drar ut på tiden och du föredrar att återlämna ditt stipendium så kommer du att kunna söka det igen.

Kontaktperson i fält: Givet att det kan vara svårt att få tag på lämpliga kontaktpersoner i fält p.g.a. coronaviruset krävs ingen sådan bekräftad kontakt vid ansökningstillfället. Om du får tilldelas ett MFS-stipdenium kommer du dock behöva visa att du har en etablerad kontakt i landet innan du får ditt stipendium utbetalat.

Deadline för MFS-ansökningar VT 2020: 15 april

Gäller för fältstudier som kan avslutas senast 15 januari 2021 (kan komma att förlängas med anledning av coronaviruset). Se Internationella kansliet för mer information om behörighet och ansökningsförfarandet.

Vill du ha hjälp att utveckla din ansökan? Skicka in senast 1 april!

För att stärka våra studenters chanser att få MFS-stipendier ger MFS-kommitteen kommentarer på ansökningar i början av april, ca två veckor innan deadline. Om du vill ha hjälp att utveckla din ansökan ber vi dig skicka ett utkast till projektplan till Hans Blomkvist (hans.blomkvist@statsvet.uu.se) senast 1 april kl. 12. För att få kommentarer måste utkastet till din projektplan vara mellan 500 och 1500 ord och innehålla en forskningsfråga, val av fall, teorianknytning (med referens till minst en forskningsartikel/ bok), samt en metod/designdel. Vanligtvis bjuder vi in till ett seminarium där vi kommenterar på ansökningar. Med anledning av coronaviruset kommer vi istället att ge kommentarer skriftligt. Vi rekommenderar starkt att du skickar oss din ansökan om du tänker söka MFS!

Vad innebär MFS-stipendiet?

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat stipendieprogram som syftar till att öka svenska studenters intresse för globala frågor och erfarenheter att arbeta i ett utvecklingsland. Stipendiet på 27 000 kronor är ett bidrag till kostnader för fältarbete i ett utvecklingsland där du samlar in material till din kandidat- eller masteruppsats i statsvetenskap eller utvecklingsstudier. Fältarbetet ska vara minst åtta veckor långt. Stipendiet täcker kostnader för resa till och från UHR:s förberedelsekurs i Härnösand, resor till och från samt inom landet, kost och logi, omkostnader, mindre utgifter för handledare i fält, samt vaccinationer och eventuell hälsokontroll.

MFS kan sökas för fältarbete i de länder som klassificeras som utvecklingsländer enligt OECD/DAC (med undantag för kolumn 5 "High Income Countries and Territories"); vilket innebär de flesta länder i Afrika, Asien, Latinamerika och sydöstra Europa. Här hittar du en fullständig lista över möjliga MFS-länder. Du får dock inte åka till länder som UD avråder från att resa till.

MFS på Statsvetenskapliga institutionen riktar sig till dig som ska skriva kandidat-  eller masteruppsats i statsvetenskap eller utvecklingsstudier. Uppsatsen ska vara relevant för det ämne du läser samt ha relevans för utvecklingsfrågor. En hel del ämnen är därmed möjliga att undersöka i en MFS-uppsats; demokratisering, mänskliga rättigheter, förvaltning, korruption, ‘good governance’, civilt samhälle, genus, konflikt(hantering), jordbrukspolitik, politisk mobilisering etc.

Sida ser gärna att MFS-studier anknyter till samarbeten med eller pågående forskningsprojekt i utvecklingsländer. Du får därför en fördel om din ansökan knyter an till någon pågående utvecklingsforskning vid institutionen. Här är några exempel på forskningsprojekt du skulle knyta an till:

Hör gärna av dig till forskarna om du är intresserad!

Exempel på ansökningar

Här har vi lagt upp exempel på några ansökningar från de senaste åren som vi tycker varit bra och som förhoppningsvis kan fungera som inspiration och stöd när du skriver din ansökan:

Diversity and trust in South Africa

The informal trading sector in Kenya

Tolerance in Colombia

Skriva MFS-uppsats

Vad innebär det att skriva MFS-uppsats? Hur går det till rent praktiskt? Vilka förberedelser måste göras?

Här hittar du listor över alla godkända MFS-uppsatser som ventilerats vid Statsvetenskapliga institutionen i ämnena Statsvetenskap och Utvecklingsstudier

Att skriva MFS-uppsats