MFS-stipendier

Minor Field Studies (MFS) är ett stipendieprogram som syftar till att öka svenska studenters intresse för globala frågor och erfarenheter att arbeta i ett utvecklingsland. Fältarbetet är under minst åtta veckor där du samlar in material till din kandidat- eller masteruppsats i statsvetenskap eller utvecklingsstudier.

MFS-stipendier på Statsvetenskapliga institutionen

MFS-stipendier 2019/2012

Från och med höstterminen 2017 administreras MFS av Uppsala universitets Internationella kansli. Stipendierna är öppna att söka för all studenter vid Uppsala universitet som uppfyller behörighetskraven.

Deadline för MFS-ansökningar HT 2019: 15 november
Gäller för fältstudier som kan avslutas senast 15 januari 2021.

Deadline för MFS-ansökningar VT 2020: 15 april. Gäller också för fältstudier som kan avslutas senast 15 juanari 2021.

Se Internationella kansliet för mer information om behörighet och ansökningsförfarandet.

För att stärka våra studenters chanser att få MFS-stipendier arrangerar institution ett frivilligt MFS-seminarium 7 november 13.15-15.00 i rum 6251 (om det blir många deltagare kan vi också köra ett seminarium 8 november 10.15-12 i rum 6251). Vid detta tillfälle kan studenter vid Statsvetenskapliga institutionen som planerar att söka MFS få kommentarer och hjälp att utveckla sina ansökningar en dryg vecka innan deadline. Vi rekommenderar starkt att du deltar om du tänker söka MFS! Om du vill vara med ber vi dig skicka ett utkast till projektplan till Hans Blomkvist (hans.blomkvist@statsvet.uu.se) senast 6 november kl. 12. För att delta måste utkastet till din projektplan vara mellan 500 och 1500 ord och innehålla en forskningsfråga, val av fall, teorianknytning (med referens till minst en forskningsartikel/bok), samt en metod/designdel.

Vad innebär MFS-stipendiet?

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat stipendieprogram som syftar till att öka svenska studenters intresse för globala frågor och erfarenheter att arbeta i ett utvecklingsland. Stipendiet på 27 000 kronor är ett bidrag till kostnader för fältarbete i ett utvecklingsland där du samlar in material till din kandidat- eller masteruppsats i statsvetenskap eller utvecklingsstudier. Fältarbetet ska vara minst åtta veckor långt. Stipendiet täcker kostnader för resa till och från UHR:s förberedelsekurs i Härnösand, resor till och från samt inom landet, kost och logi, omkostnader, mindre utgifter för handledare i fält, samt vaccinationer och eventuell hälsokontroll.

MFS kan sökas för fältarbete i de länder som klassificeras som utvecklingsländer enligt OECD/DAC (med undantag för kolumn 5 "High Income Countries and Territories"); vilket innebär de flesta länder i Afrika, Asien, Latinamerika och sydöstra Europa. Här hittar du en fullständig lista över möjliga MFS-länder. Du får dock inte åka till länder som UD avråder från att resa till.

MFS på Statsvetenskapliga institutionen riktar sig till dig som ska skriva kandidat-  eller masteruppsats i statsvetenskap eller utvecklingsstudier. Uppsatsen ska vara relevant för det ämne du läser samt ha relevans för utvecklingsfrågor. En hel del ämnen är därmed möjliga att undersöka i en MFS-uppsats; demokratisering, mänskliga rättigheter, förvaltning, korruption, ‘good governance’, civilt samhälle, genus, konflikt(hantering), jordbrukspolitik, politisk mobilisering etc.

Exempel på ansökningar

Här har vi lagt upp exempel på några ansökningar från de senaste åren som vi tycker varit bra och som förhoppningsvis kan fungera som inspiration och stöd när du skriver din ansökan:

Diversity and trust in South Africa

The informal trading sector in Kenya

Tolerance in Colombia

Skriva MFS-uppsats

Vad innebär det att skriva MFS-uppsats? Hur går det till rent praktiskt? Vilka förberedelser måste göras?

Här hittar du listor över alla godkända MFS-uppsatser som ventilerats vid Statsvetenskapliga institutionen i ämnena Statsvetenskap och Utvecklingsstudier

Att skriva MFS-uppsats