Doktorand i statskunskap med särskild inriktning på Ryssland

2021-02-15

Välkommen med din ansökan senast klockan 23:59 den 1/3 2021, UFV-PA 2021/165.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (http://www.ires.uu.se/) är ett internationellt forskningsinstitut inom den samhällsvetenskapliga fakulteten som bedriver mångvetenskaplig forskning om Ryssland och de postsovjetiska statsbildningarna.

Statsvetenskapliga institutionen (http://www.statsvet.uu.se) vid Uppsala universitet är en kreativ och internationellt framgångsrik forskningsmiljö med ungefär 60 seniora forskare och 40 doktorander och är en av de ledande statsvetenskapliga institutionerna i Norden.

Antagningen sker vid Statsvetenskapliga institutionen men anställningen kommer att vara placerad vid IRES. Handledare kommer att utses från både Statsvetenskapliga institutionen samt IRES.

Arbetsuppgifter/projektbeskrivning: Doktoranden ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Övrig tjänstgöring som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %). Utbildningen förlängs i motsvarande omfattning.

Tjänsten ägnas åt rysk politik och samhällsliv, med fokus på politisk teori och/eller institutionell teori. Doktorandprojektet förväntas studera t ex ryska politiska idéer, processer eller institutioner och deras maktutövning.

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet motsvarar en examen på avancerad nivå, uppfyllda kurskrav för minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå, eller likvärdiga kunskaper erhållna i Sverige eller utomlands.

För särskild behörighet för antagning på forskarutbildningen inom statsvetenskap ska den sökande ha tillfredsställande kursresultat för 90 högskolepoäng inom statsvetenskap eller likvärdiga kunskaper erhållna i Sverige eller utomlands.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå, där graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen är avgörande. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap § 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.  

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Goda kunskaper om Ryssland och postsovjetiska samhället samt i ryska språket är särskilt meriterande. God förmåga att uttrycka sig på engelska i både tal och skrift är nödvändig.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla (mer detaljerad information finns via länken nedan):

http://www.statsvet.uu.se/utbildning/forskarutbildning 

  1. Curriculum Vitae.
  2. Motivering till att du söker tjänsten (max 500 ord).
  3. Uppsats, artikel eller motsvarande (på svenska eller engelska) som åberopas som merit i första hand.
  4. Uppsats, artikel eller motsvarande (på svenska eller engelska) som åberopas som merit i andra hand.
  5. Minst ett åberopat arbete ska vara ensamförfattat. Bifoga medförfattarintyg i det fall en samförfattad produkt åberopas.
  6. Reflektion över åberopade uppsatser, artiklar eller motsvarande där styrkor och svagheter diskuteras (max 1000 ord).
  7. Vidimerade intyg som styrker dina meriter (till exempel kursbetyg, diplom).
  8. Namn och email till två referenspersoner.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-09-01.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt HF 5 kap§ 7.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: studierektor för forskarutbildningen PerOla Öberg, e-post: perola.oberg@statsvet.uu.se eller IRES prefekt Claes Levinsson, e-post: claes.levinsson@ires.uu.se. 

Välkommen med din ansökan senast klockan 23:59 den 1/3 2021, UFV-PA 2021/165.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Placering: Uppsala universitet, Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier

Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader

Lön: Fast lön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100 %

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: ST/TCO tco@fackorg.uu.se
Seko Universitetsklubben seko@uadm.uu.se
Saco-rådet saco@uadm.uu.se

Referensnummer: UFV-PA 2021/165

Sista dag för ansökan: 2021-03-01

Logga in och sök jobbet