Biträdande lektorat i statskunskap

2020-12-10

Inom ramen för forskningsprojektet AI och politisk kommunikation utlyser statsvetenskapliga institutionen en tjänst som biträdande lektor. Välkommen med din ansökan senast den 1 februari 2021.

Den biträdande lektorn förväntas enskilt samt i samarbete med övriga projektmedlemmar bedriva forskning i linje med de frågeställningar som står i fokus i forskningsprojektet. Projektet finansieras genom ett femårigt anslag från Wallenbergstiftelserna och syftar till att öka kunskapen om hur Artificiell Intelligens (AI) påverkar samhället, med särskilt fokus på politisk kommunikation, inklusive dess visuella aspekter.

Läs mer om tjänsten som biträdande lektor och ansök här.