Statsvetenskapliga föreningens uppsatspris till Simon Engström

2020-10-22

Statsvetenskapliga föreningens pris för bästa C-uppsats läsåret 2019/2020 tilldelas Simon Engström för uppsatsen ”Expressiv icke-röstning: En intern kritik och vidareutveckling av rational choice-teorier om röstning”.

Uppsatsen vittnar om analytisk skärpa, ovanligt god förmåga att identifiera ett forskningsproblem och att självständigt bygga vidare på en stor och klassisk forskningstradition i statskunskap.

Grattis Simon!