Shirin Ahlbäck Öberg ny professor i statskunskap

2020-09-10

Rektor vid Uppsala universitet har beslutat att befordra Shirin Ahlbäck Öberg till professor i statskunskap vid Uppsala universitet.

Stort grattis Shirin! 

Shirin Ahlbäck Öberg

Shirin Ahlbäck Öberg är professor i statskunskap. Hennes forskningsfält rör studiet av den offentliga förvaltningen (förvaltningspolitik) och representationsforskning. Under perioden 2011-2017 var hon prodekanus för Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet (under det första kvartalet 2012 var hon t.f. dekanus för samma fakultet).

Läs mer om Shirin Ahlbäck Öberg här