Forskningsmedel från vetenskapsrådet

2020-01-13

Två forskningsprojekt vid statsvetenskapliga institutionen har beviljats anslag för utvecklingsforskning:

Ett aktivt civilsamhälle? Statens relation till civilsamhället i Indien och Etiopien.
Forskare: Jenny Jansson tillsammans med Camille Pellerin (båda statsvetenskapliga institutionen)
Finansiering: 4 451 449 kr från Vetenskapsrådet

Omstridda val och gatans politik. En jämförelse av protestkoalitioner i Afrika söder om Sahara.
Forskare: Anders Sjögren (statsvetenskapliga institutionen) tillsammans med Jesper Bjarnesen (Nordiska Afrikainstitutet)
Finansiering: 4 425 340 kr från Vetenskapsrådet


Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Varje år stödjer vi svensk forskning med nästan 7 miljarder kronor.