Forskningsmedel från vetenskapsrådet 2019

2019-11-11

Vetenskapsrådet har beslutat att ge bidrag till tre forskningsprojekt vid statsvetenskapliga institutionen. 

Följande forskare vid statsvetenskapliga institutionen har beviljats medel från Vetenskapsrådet:


Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Varje år stödjer vi svensk forskning med nästan 7 miljarder kronor.