Thea Ahlgren, student vid statsvetenskapliga institutionen, vinnare i riksdagens uppsatstävling

2020-12-18

Thea Ahlgren är en av två vinnare i riksdagens uppsatstävling. Hennes vinnande uppsats handlar om kvinnliga riksdagsledamöters erfarenheter av och strategier för könade kränkningar på sociala medier. Handledare för uppsatsen var universitetslektor Josefina Eriksson, statsvetenskapliga institutionen.

Thea Ahlgren har skrivit uppsatsen "Att bryta ner och avhumanisera en människa. En kvalitativ studie om kvinnliga riksdagsledamöters erfarenheter av och strategier för könade kränkningar på sociala medier".

Priskommitténs motivering: Uppsatsen bidrar berömligt med ny och viktig kunskap på ett relativt outforskat område av betydelse för riksdagsledamöters genomförande av sitt uppdrag. Författarens analys belyser på ett insiktsfullt sätt ledamöters utsatthet på internet och deras strategier för att hantera kränkningar och kopplar väl resultatet till tidigare forskning.

Läs mer om vinnande bidrag och uppsatstävlingen här