Shirin Ahlbäck Öberg får universitetets pedagogiska pris

2020-05-25

Vi gratulerar universitetslektor Shirin Ahlbäck Öberg vid statsvetenskapliga institutionen som har tilldelats 2020 års pedagogiska pris inom området juridik och samhällsvetenskap.

Motivering:

Shirin Ahlbäck Öberg

Shirin Ahlbäck Öberg ger kurser av högsta kvalitet på både grundnivå och avancerad nivå. Hon har en förmåga att nå fram till studenter, att göra det komplicerade begripligt och det torra intressant. Shirin visar att det går att kombinera omfattande undervisning med en lång rad tunga kollegiala förtroendeuppdrag. Shirin är en engagerad och öppen lärare, som är uppskattad av både studenter och kollegor, såväl inom som utanför hennes institutions gränser.

Läs om övriga pedagogiska pristagare här


De pedagogiska pristagarna nomineras av studenter och kollegor. De slutliga pristagarna utses av rektor efter förslag från en beredningsgrupp som består av åtta lärare och åtta studenter. I år inkom 144 nomineringar. Prissumman är 20 000 kronor.