The Politics of Resentment in Sweden and the United States: Emotion, Motivation and Identity

Polarisering präglar politiska samtal i flera västländer, inte minst om hur välfärdsstatens resurser ska användas. Allt fler medborgare har kommit att ställa invandrings- och integrationspolitikens kostnader mot förbättrad välfärd för dem själva. Allt fler anser också att politiska ledare ignorerar många viktiga samhällsproblem, bortser från deras intressen och baserar sina beslut på debatter som domineras av ett fåtals perspektiv. I det här projektet vill vi undersöka hur känslor av orättvisa, idéer om vilka prioriteringar som vore rimligare och identitet har påverkat denna politiska utveckling i Sverige och USA.

– Det är särskilt intressant att jämföra utvecklingen i Sverige med utvecklingen i USA, eftersom det är två mycket olika länder som ändå har en hel del gemensamt när det gäller den politiska utvecklingen under de senaste åren, säger Johanna Söderström och Markus Holdo. Det ska bli spännande att jobba tillsammans med det här projektet utifrån våra olika forskningsbakgrunder.


Projektledare: Johanna Söderström (statsvetenskapliga institutionen)

Period: 1 juli 2019–31 december 2022

Finansiering: 4 130 000 kr från Forte

Forskargrupp

Johanna Söderström

universitetslektor docent vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
Johanna.Soderstrom[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 2793

Markus Holdo

forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
Markus.Holdo[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 3330

forskare i statskunskap vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
markus.holdo[AT-tecken]ibf.uu.se