Forskningsområden

Vid Statsvetenskapliga institutionen bedrivs forskning inom statskunskapens alla delar: politisk teori med politisk filosofi och idéhistoria, svensk politik, jämförande politik, offentlig förvaltning och internationell politik. Praktiskt taget all forskning bedrivs i externfinansierade projekt. Metodisk mångfald, från avancerad statistisk analys till historisk metod och idéanalys, kännetecknar verksamheten. Makt- och demokratiproblem i Sverige, Europa och tredje världen är centrala studieobjekt i flertalet projekt.