Demokratiskt nytänkande i Europa

Politiskt engagemang bland ungdomar i tider av ökande ojämlikheter

EURYKA är ett transnationellt forskningsprojekt som syftar till att studera relationerna mellan ojämlikheter och unga personers politiska engagemang samt att skapa förutsättningar för att utveckla framtida demokratiska modeller och politiska system i Europa som är mer inkluderande för ungdomar.

Mer om Euryka

Forskarteam