Rafael Ahlskog

2016-09-05

Rafael Ahlskog disputerar den 24 mars kl. 13.15 i Nya Brusewitz salen, Östra Ågatan 19 med avhandlingen Essays on the collective action dilemma of vaccination.

Disputationer

Senast uppdaterad: 2021-04-06