Forskarbloggen

Call for Papers: Social movements and industrial relations: mobilization, cooperation, and outcomes?

ECPR Oslo Session ”Beyond Social Movements: Cross-Field Insights on Contentious Politics”

Title of the Panel “Social movements and industrial relations: mobilization, cooperation, and outcomes?”

Katrin Uba, Jenny Jansson (Uppsala University)

Despite commonalities, research on trade unions and research on social movements have developed into two partly separate research fields: industrial relations and social movement studies. Numerous attempts to bridge the two have been made, however, industrial relations scholars still have not found their place in the journals of social movements and issues important to industrial relations are seldom at the top of the research agendas of social movement scholars and vice versa. This is unfortunate as both fields of research have a lot to learn from each other both theoretically, empirically, and methodologically. This panel welcomes papers which aim to combine social movement and industrial relations research, either at the theoretical and conceptual level or in some empirical application. For example, we welcome papers on the mobilization strategies and innovative ways to target policy-makers of the labor movement or the cooperation between movements and trade unions at the national and cross-national level, the effects of the economic crisis on the relationships between various left- and right-wing movements and trade unions or the ways industrial relations have been affected by the mobilization of various movements. Considering that social and labour movement are increasingly using new forms of communication, we encourage papers that address the ways these mediums (e.g., social media) is used for influencing industrial relations by the labour movement or social movements in general. 

Keywords: industrial relations, social movements, trade unions, cooperation, consequences of mobilization

We invite paper proposals with abstract of no more than 250 words for 31st of January. Please send the abstract to Katrin.Uba@statsvet.uu.se & Jenny.Jansson@statsvet.uu.se  

The selection of papers will be done for 10th of February.


24 juni 2015

Veckan innan semestern har ägnats åt att skriva på ett artikelutkast som ska presenteras på ESA i Prag i augusti. Vi har skapat två dataset: ett över alla filmer som svenska fackföreningar laddat upp på youtube, det andra har vi skapat genom att titta på två filmer per förbund och koda dessa. Det senare materialet kan ge oss mer detaljerad information om till exempel vilken typ av film som produceras, vilka färger som används, var filmerna äger rum, hur många personer som i genomsnitt finns med i filmerna etc.Det första materialet kan ge oss översiktlig information om till exempel genomsnittlig längd på filmerna hos ett visst förbund.

De förbund som lagt upp flest filmer är:

 1. Kommunal. Sammanlagt 423 filmer
 2. Lärarförbundet. Sammanlagt 328 filmer
 3. Industriförbundet Metall. Sammanlagt 225 filmer

Flest views har utan tvekan TCOs prisbelönta film Like a Swede.

Filmerna fördelar sig på följande sätt över tid:


15 juni 2015

Den gångna veckan har intervjuer och möten med sammanlagt fyra förbund avklarats samt ett möte med TAM-arkivet! Det är tydligt att twitter främst används för kontakter med media och facebook för kontakter med medlemmar. LO-förbunden tycks också vara mer utsatta för troll än TCO-förbunden.

Vår kartläggning över fackförbundens kanaler i sociala medier visar att alla svenska fackförbund har en facebookgrupp utom TCO-förbundet Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet och Saco-förbundet SRAT.

Samtliga 14 LO-förbund har ett twitterkonto utom Fastighetsanställdas förbund. Bland TCO-förbunden har alla twitter utom Försvarsförbundet, Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet samt Sveriges yrkesmusikersförbund. Slutligen, bland Saco-förbunden är det fler förbund som valt att inte ha twitterkonto, nämligen Kyrkans akademikerförbund, Officersförbundet, SRAT, Tandläkareförbundet och Sveriges veterinärförbund.

Dagen avslutades med en presentation av databasprojektet hos Kulturfonden. Vi fick på mötet en hel del värdefull input till vår indexeringsordbok. Arbetet med indexeringen går framåt!


29 maj 2015

Vi fortsätter att fundera kring indexeringen. Samtidigt har äntligen artikeln i Slagmark gått i tryck. Artikeln finns att läsas här.


22 Maj 2015

Idag har vi haft det första mötet med intendenturen på Gamla torget för att reda ut alla praktiska detaljer med databasen vad gäller bl..a serverutrymme och liknade tjänster som intendenturen kommer att tillhandahålla vårt projekt. Om allt går som det ska kommer allt att fungera i början av juni.

Det tekniska kring nedladdningen av hemsidorna verkar vara på väg att lösas och vi kommer att kunna börja testa nedladdningsprocessen i början av hösten. Vi måste därför redan nu börja fundera på indexeringen av materialet. Av det skälet har jag börjat boka intervjuer med olika fackfackförbund för att dels få reda på hur de använder sociala medier, dels få uppslag kring indexeringsord.

indexeringen kommer att ske genom en innehållsanalys (content analysis) där indexeringen sker automatiskt genom ett program som indexerar vissa ord och kombinationer av ord enligt vårt indexeringsschema. Detta innebär i praktiken att vi måste utarbeta en ordbok med ord och kombinationer av ord som vi anser har betydelse för framtida forskare. Vi har redan börjat spåna på en ordbok och vi har gjort en grov kategorisering  som vi kommer tillämpa på materialet. Vi kommer att indexera materialet efter:

 1. Typ av dokument
  1. Vem har upprättat handlingen?
  2. Vad är syftet med informationen?
  3. Vem är mottagaren av de olika informationsbitarna på sidan?
 2. Position på hemsidan
 3. Innehåll i dokumentet/texten. Dessa kommer att grovt sorteras i följande kategorier:
  1. Organisation
  2. Underorganisationer
  3. Medlemskap
  4. Förtroendevalda
  5. Utbildningar
  6. Opinionsbildning
  7. Samarbeten
  8. Förhandlingar
  9. Försäkringar
  10. Rapporter
  11. Ämnesord
  12. Övrigt


9 april 2015


De senaste veckorna har vi ägnat åt att skriva etikprövningsansökan. Vi behöver ett godkännande från etikprövningsnämnden innan vi kan börja samla material från sociala medier, då dessa kan innehålla känsliga personuppgifter. Vi har också haft möten för att utreda hur vissa praktiska aspekter av databasarbetet ska lösas, bland annat hur mycket serverutrymme vi behöver. Vi räknar med att klara oss med fem terabyte det första året.

Vi har också fått besked om att vårt abstract har accepterats till ESA's konferens i Prag i augusti. Vi kommer då att presentera ett artikelutkast om hur svenska fackföreningar använder youtube i sin verksamhet. Det kommer att bli vår första artikel där vi använder material från databasen. Jättekul!!!

Helt orelaterat till databasen har vi också ägnat tid åt att revidera vår artikel om protesterna mot kraftverket i Sölvbacka strömmar 1978-79 som blivit antagen i den danska idéhistoriska tidskriften Slagmark. Den kommer under våren/sommaren. Jag lägger upp en länk när den ligger på nätet.


10 mars 2015


Kartläggningen av alla hemsidor som ska inkluderas i databasen är i full gång! Vi har även börjat med facebookgrupper och twitterkonton men eftersom dessa är så många fler kommer vi just nu att nöja oss med att kartlägga några förbund. Dessa kommer fungera som en pilot för att testa nedladdningen av material. Vi kan konstatera att TCO-förbundet Vision är väldigt aktiv på fb, hela 58 (!) facebookgrupper har vi hittat (vilket kan jämföras med LO-förbundet Byggnads där endast 14 facebookgrupper påträffats). Ett första försök att automatiskt ladda ned material från pilotförbundens hemsidor och grupper kommer göras inom kort.