Forskning

Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet är en modern samhällsvetenskaplig institution med ett rikt historiskt arv. Vår forskning är internationellt förankrad och kännetecknas av disciplinär nyfikenhet och metodologisk spets. 

Publikationer

Kommande seminarier

NYA FORSKNINGSPROJEKT

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt