Forskning

Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet är en modern samhällsvetenskaplig institution med ett rikt historiskt arv. Vår forskning är internationellt förankrad och kännetecknas av disciplinär nyfikenhet och metodologisk spets. 

Publikationer

Kommande seminarier

NYA FORSKNINGSPROJEKT

Pågående forskningsprojekt start 2019

Pågående forskningsprojekt start 2018

Pågående forskningsprojekt start 2016–2017

Pågående forskningsprojekt start 2015 och tidigare

Avslutade forskningsprojekt