Find an internship

The students are responsible for arranging their own internship. See advertised internships for the forthcoming semester:

Internships Spring 2022

Politisk partier

Liberalernas riksdagskansli
Liberala Kvinnor
 

Riksdagen

Riksdagens utredningstjänst (RUT) och utvärderings- och forskningssekretariat (RUFS)Regeringskansliet

Portalsida för praktikannonser
Annonser för vårterminen 2022 har nu publicerats. Utlandsrepresentationerna tar emot praktikanter till våren!

Praktikant till Regeringskansliet –Näringsdepartementet, Enheten för branscher och industri
Praktikanter till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR) vårterminen 2022
Praktikanter till Regeringskansliet - Arbetsmarknadsdepartementet
Praktikant till Regeringskansliet - Näringsdepartementet - landsbygdsavdelningen
Praktikanter till Kommunikationsenheten (UD KOM) vårterminen 2022
Praktikant till Fastighets- och logistikenheten (UD FAST) vårterminen 2022

Praktikant till Upphandlingssektionen
Kommuner och landsting/regioner

Stockholm Region EU Office i Bryssel
Västra Götalandsregionen (Göteborg eller Bryssel)
Gävle kommun - internationella kontoret
Stockholms stads internationella enhet

Ambassader/Konsulat/Representationer

FN representationen i New York
Sveriges ständiga representation vid EU i Bryssel
EU-kommissionens representation i Sverige - förlängd ansökningstid!Statliga myndigheter

Swedish Armed Forces International Centre (Swedint) - förmåge- och utvecklingsavdelningen
Riksrevisionen
Statskontoret
Försvarsmaktens högkvarter - Sektionen för internationella relationer
Försvarsmaktens högkvarter - Sektionen för långsiktig utveckling och analys 
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Polismyndighetens internationella enhet
FörsvarshögskolanUtredningsinstitut/konsultföretag/tankesmedjor/forskningsinstitut

DAMVAD Analytics
EY
Governo
Ramböll
KPMG
New Republic
WSP
Faugert & Co utvärdering


Överstatliga/Mellanstatliga/Internationella organisationer

International IDEAIdeella organisationer

The Better Governance Project (TBGP)
Sustainergies
Operation 1325
Kvinna till kvinna
Institute for Security & Development Policy
FamnaÖvriga

MR-fonden
Pratham Sweden
Avfall Sverige - branschorganisation
Naturskyddsföreningen
Säkerhetsbranschen - Projekt och event
Säkerhetsbranschen - Kommunikation och marknadsföring
Bayer
Stiftelsen Allbright
Svenskt Näringslivs EU-kontor
Konstnärsnämnden

 
 

Last modified: 2021-09-14