Collaboration

The researchers and teachers of the Department of Government are often employed as experts in various contexts and collaborate extensively with companies, authorities and organisations in the wider community.

Affiliates

Samverkan för god forskningsmiljö

Samverkansgruppen för god forskningsmiljö (GFM) vid statsvetenskapliga institutionen arbetar aktivt för att:

  • mobilisera forskare och lärare att aktivit engagera sig i frågor som berör forskningens och undervisningens villkor
  • värna om de forsknings- och undervisningsformer som tar tillvara forskarnas och lärarnas kompetens och som bäst gagnar studenternas utveckling
  • försvara de fria universitetens unika ställning i samhället genom att delta i den fria opinionsbildningen.

Läs mer på GFM:s hemsida