Statsvetenskapliga institutionen

Frågor & svar - antagning & registrering

Var och när registrerar jag mig?

Du som blivit antagen till en A-kurs kommer att få en kallelse till registrering och kursstart från institutionen. Står du som reserv kommer du ev. att kallas till ett reservupprop om du inte har alltför högt reservnummer. Observera att det inte är säkert att du får en plats även om du kallats till ett reservupprop!

Du som antas till B, C eller D-kurserna får en kallelse till registrering och kursstart om du antas. Reserver kallas sedan skriftligen efter det att registreringen ägt rum. Du som antas till statskunskap D skall registrera dig och välja kurs genom att skicka in de blanketter som tillsänts dig efter antagningen.

Måste jag närvara själv vid registreringen?

Vi ser helst att du kommer själv, men du kan också skicka ett ombud som då tar med sig ditt anatagningsbesked. Det går bra att skicka ett ombud till ett reservupprop. Vi godtar inga telefonregistreringar när det är första gången du antas till en kurs!

Hur stor är chansen att bli antagen om jag står som reserv?

Det är svårt att säga. Vi kallar alltid på reserver i tur och ordning. Du kan alltid ringa till institutionen och meddela att du är intresserad.

Om jag antas nu, kan jag spara min plats till nästa termin?

Nej. Din antagning gäller den termin du sökt till kursen. Vill du läsa kursen en annan termin får du avregistera dig och sedan söka kursen på nytt. Om du däremot upptäcker mitt i terminen att du vill avbryta studierna får du komma tillbaka en annan termin för att ta restpoäng.

Kan jag söka till senare del på Pol kand programmet?

Nej. Antagning sker via www.antagning.se till en hösttermin.

Kan jag söka till senare del på Masterprogrammen?

Nej. Antagning sker via www.antagning.se till en hösttermin.

Jag vill söka till Pol kand programmet men har redan läst kurser som ingår i programmet

Antagning sker endast en gång per år (till höstterminen).  Om du antas till programmet räknas det som 30 hp. Systemet bryr sig inte om att du redan har läst inledande kurs på programmet som är statskunskap A. Du kan därför endast antas till ytterligare 15 hp utöver programmet. Om du t ex redan har läst statskunskap A, 30 hp och nationalekonomi A, 30 hp sök så här:

Prio 1: Pol kand programmet
Prio 2: Statistik A4, 15 hp
Prio 3: Förvaltningsrättslig översiktskurs, 15 hp (FÖK)

Du kan antas till 1 och 2 eller 2 och 3. Om du antas till 1 och 2 så kommer programsamordnaren att, i samband med registreringen, kontakta den institution som ger FÖK för att höra om det finns en plats.

Jag har glömt att söka en kurs till nästa termin

Om du har glömt att söka i tid kan du gå in och göra en sen anmälan på www.antagning.se . Institutionen har inte längre några egna reservlistor. Dessa upprättas numera via antagning.se.