Statsvetenskapliga institutionen

Katarina Barrling Hermansson

Utbildning: Utöver att jag läst det gamla Pol mag-programmet pluggade jag motsvarande en fil kand i franska och litteraturvetenskap innan jag började forskarutbildningen i Statskunskap. Känner mig mer som humanist än samhällsvetare.

Favoritplats i Uppsala: Stråket från Skytteanum upp till universitetsparken är nog Sveriges vackraste uppförsbacke. 

Favoritnation: Var själv medlem i V-Dala och SNerikes. Alltid varit mer intresserad av vackra träd än öl så är särskilt svag för nationerna längs Trädgårdsgatan, Östgöta och GH. V-Dalas Aaltohus är också vackert när det befinner sig i nyrenoverat skick - vilket det ju gör då och då.