Fristående kurs eller sätt ihop din egen kandidatexamen

Politiska tänkandets ursprung och principer, demokrati och maktfrågor, nationalstaters ursprung och fall, globalisering och terrorism, klimatflyktingar och internationell politik, FN:s roll, EU-medlemskapet eller utvecklingsproblem i Syd. Du kommer att lära dig fakta men vad du framförallt kommer att lära dig är att analysera och att tänka kritiskt.
Studievägledning

Kurser i statskunskap och utvecklingsstudier

Statskunskap


Utvecklingsstudier