Som alumn är du också viktig

Alumnnätverket är till för alla som studerat, arbetar eller har arbetat vid Uppsala universitet och andra som står universitetet nära. Även våra hedersdoktorer, gästforskare, styrelseledamöter och andra som står universitetet nära räknas som alumner.

Registrera dig som alumn

Alumner vid statsvetenskapliga institutionen

Här presenterar vi några av statsvetenskapliga institutionens alumner. Med Uppsala universitet som grund har våra alumner gjort viktiga insatser i samhället inom många olika områden både nationellt och internationellt.

Karolina Larfors

Titel: Utredningssekreterare/revisionsledare

Vad gör du nu: Just nu är jag utredningssekreterare i den statliga Utredningen för ett stärkt civilsamhälle (U 2014:04). Utredningen startade i mars/april 2014 och ska vara klar senast 29 februari 2016. Läs mer

Ola Pettersson

Titel: Enhetschef

Vad gör du nu: Jobbar som chef på enheten för näringslivssamverkan och partnerskap på Sida i Stockholm. Nuförtiden utgör biståndet en rätt liten del av de finansiella flödena till utvecklingsländer - remitteringar och investeringar har ökat enormt de senaste åren. Läs mer

Helena Rönnblom

Titel: Kontrollanalytiker på CSN

Vad gör du nu: Jag jobbar sedan ett år tillbaka som kontrollanalytiker i CSN:s bidragsbrottsgrupp. Tjänsten var helt ny när jag sökte den så det var en chansning kan man säga. Att börja en ny tjänst innebär mycket jobb men i mitt fall också stor frihet att utforma den som man vill. Läs mer

Anna Karefeldt

Titel: Programansvarig för yttrandefrihet och Informations- och kommunikationsteknologi (ICT).

Vad gör du nu: Jag jobbar sedan drygt tre år på Sida. Relativt nyligen hemflyttad från Etiopien är jag nu vid enheten för demokrati och mänskliga rättigheter. Fokus för mitt arbete är att stötta aktörer som arbetar med ICT för att bedriva förändring.Läs mer

David Collste

Titel: Produktansvarig för Bra Miljöval Försäkringar, Naturskyddsföreningen

Vad gör du nu: Jag arbetar med miljömärkning av försäkringar på Sveriges största miljöorganisation. Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens egen miljömärkning och arbetet innebär både att följa upp de företag som säljer försäkringar som är märkta med bra miljöval och att omvärldsbevaka utvecklingen när det gäller miljö och hållbarhet kopplat till finans. Det är speciellt att arbeta för en folkrörelseorganisation som har så stor påverkan inom miljöfrågor. Det är framför allt en möjlighet att få arbeta med frågor som jag brinner för. Läs mer

Gina Gustavsson

Titel: Filosofie doktor sedan 2011, fr.o.m. 2015 även International Career Grant Fellow (forskare) i Uppsala och Oxford.

Vad gör du nu: Jag ägnar mig främst åt två forskningsprojekt, vid sidan om undervisning i politisk teori och politisk sociologi. Just nu befinner jag mig i Uppsala, men under 2016 flyttar jag till Oxford för att gästforska vid Nuffield College. Läs mer

Katarina Barrling Hermansson

Titel: Forskare, lärare

Vad gör du nu: Delar min tid mellan Statsvetenskapliga institutionen där jag forskar och Institutet för personal- och företagsutveckling (IPF), ett företag som ägs av Uppsala universitet och som arbetar med forskning, utbildning och rådgivning med inriktning mot organisation och ledarskap. Läs mer