Var med och påverka

Alla pol kand-studenter rekommenderas att bli medlemmar i programföreningen Uppsala Politicesstuderande, UPS. Föreningen har två uttalade syften, att alla föreningens medlemmar ska få en så bra utbildning som möjligt och att föreningen ska bygga kamratskap och skapa en god stämning mellan studenterna inom programmen.

Det studiebevakande arbetet drivs främst genom representation i institutionsstyrelsen och i studentkårens olika nämnder och råd. Man arbetar för en hög utbildningskvalitet och hanterar bland annat frågor gällande kursvärderingar och pedagogiska krav på lärare.

Föreningen bedriver även social verksamhet såsom sittningar, sport- och lekaktiviteter och studiebesök. Varje höst anordnas en välkomstvecka för de nya studenterna på programmet. UPS har även en tidning, Polmagasinet, som ges ut fyra gånger per läsår och ett radioprogram "Sen lunch med PK". 

UPS är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening. Medlemskap i UPS kostar 150 kr och gäller för hela studietiden.

Besök gärna föreningens hemsida för mer information eller kontaktuppgifter till föreningens styrelse.