Politices kandidatprogrammet

På Politices kandidatprogrammet har du möjlighet att fördjupa dina kunskaper kring några av de stora samhällsproblemen. Samtidigt utvecklar du din allmänna förmåga till samhällsanalys, som du kan använda oavsett vilket ämnesfält som du kommer att arbeta med efter examen.

Utbildningens uppläggning ger dig en bred kunskapsgrund genom ett basblock på tre terminer, varefter du fördjupar dina kunskaper i något av huvudområdena under den resterande utbildningstiden. Genom valfria kurser eller praktik inom programmet kan du också profilera din utbildning.

Pol kand-programmet är en bred utbildning, vilken har sin spegelbild i en bred arbetsmarknad efter examen. De flesta jobb - särskilt om du väljer en statsvetenskaplig inriktning - finns inom organisationer (i Sverige och utomlands) samt inom stat och kommun.

Utbildningen ger dig en kvalificerad utbildning som leder till en bred utredningskompetens med specialkunskaper i såväl samhälls- som forskningsrelevanta områden.