Statsvetenskapliga institutionen

Karriär

Uppsala Pol kand-utbildnings höga status och goda anseende ger stora möjligheter. Färdigutbildade Pol kand-studenter från Uppsala universitet återfinns idag över hela världen - som tjänstemän, sakkunniga, opinionsbildare och lobbyister. De flesta tidigare Pol kand-studenter är anställda inom statliga organ men många arbetar också inom organisationer och näringsliv. Vanliga arbetsplatser är departement, statliga myndigheter, omvärldsanalysföretag och organisationer som SIDA. Pol kand-utbildningens internationella prägel och goda rykte ger också möjlighet att arbeta utomlands. Många färdigutbildade Pol kand-studenter arbetar på ambassader och internationella organisationer som EU och FN, men även på internationella företag. 

Nuvarande anställningssektor

Månader efter examen för att få arbete