Många möjligheter på Politices kandidatprogrammet

På Politices kandidatprogrammet har du möjlighet att fördjupa dina kunskaper kring några av de stora samhällsproblemen. Samtidigt utvecklar du din allmänna förmåga till samhällsanalys, som du kan använda oavsett vilket ämnesfält som du kommer att arbeta med efter examen.

En bred kunskapsgrund

Skapa din egen utbildningsprofil

Inom Politices kandidatprogrammetInom bygger du upp din egen specialisering genom att kombinera delkurser, valfria kurser och praktik. Det finns därför inga färdiga specialiseringar att välja emellan, utan du får själv utforma din utbildning efter dina egna önskemål. Nedanstående profiler är dock exempel på hur du kan kombinera kurser till en viss inriktning.

Programmets profiler
 

Examen

Utbildningen leder till en politices kandidatexamen, 180 högskolepoäng med statskunskap, nationalekonomi, statistik, freds- och konfliktkunskap eller utvecklingsstudier som huvudområde. Obligatoriska kurser för examen är statskunskap A, 30 hp, nationalekonomi A, 30 hp, statistik, 15 hp och förvaltningsrätt, 15 hp.

Med en politices kandidatexamen kan du söka till det tvååriga politices masterprogrammet, 120 hp. Utbildningen ger också en förberedelse för forskning och undervisning, och meriterar till att söka forskarutbildning.

Sök examensbevis

Du måste själv ansöka om examensbevis.

Här söker du examensbevis