Vad innebär utlandsstudier?

Utlandsstudier innebär att man följer ett antal kurser som ges vid ett utländskt universitet. Det är en unik möjlighet och upplevelse. En chans att spetsa sitt CV, samtidigt som man får upptäcka världen, lära känna nya kulturer och få vänner för livet. Vid hemkomsten finns det möjlighet att tillgodoräkna sig alla eller delar av de kurser man har läst utomlands.

Uppsala universitet har en internationell profil inom såväl undervisning som forskning och samarbetar med ett stort antal universitet och högskolor runt om i världen. Detta har resulterat i kurser med internationell prägel och utbytesprogram för både lärare, forskare, doktorander och studenter mellan Uppsala och andra universitet.

Bland annat kommer varje år omkring 200 utländska studenter till Uppsala universitet för att studera kurser i statskunskap eller utvecklingsstudier, och ungefär 60 studenter vid statsvetenskapliga institutionen åker ut till partneruniversiteten runt om i världen.

Utbytesstudier

Ett samarbetsavtal om studentutbyte innebär att universiteten byter studenter med varandra och därför inte tar ut någon studieavgift (vissa avgifter för t ex försäkring kan dock tillkomma). En del utbyten omfattas av programmen Erasmus+ och Nordplus, och berättigar till stipendier. Man kan söka utbyte för antingen en eller två terminer, och man kan även studera utomlands vid mer än ett tillfälle. 

Statsvetenskapliga institutionen har för närvarande utbytesavtal med 36 institutioner respektive universitet i 18 länder.

Utöver de utbytesavtal som finns mellan institutioner vid Uppsala universitet och andra institutioner vid utländska lärosäten, har Uppsala universitet slutit avtal om ett stort antal generella (ej ämnesspecificerade) studieplatser vid olika universitet runt om i världen. Dessa utbytesavtal handläggs av internationella kansliet vid Uppsala universitet och inkluderar andra länder och andra universitet än de som institutionerna har avtal med.

Utlandsstudier på egen hand

Om man vill studera vid ett universitet som inte omfattas av institutionens eller Uppsala universitets utbytesprogram så finns även möjligheten att ordna utlandsstudier på egen hand som s k freemover. Man kan då styra mycket själv, men det krävs också mer planering än om man åker inom ramen för ett utbyte. Man måste själv hålla i alla kontakter med det utländska universitetet och olika myndigheter, och ordna själv med försäkring och andra praktiska detaljer. Man står även själv för alla kostnader i form av exempelvis ansöknings- och terminsavgifter.

Uppsala universitet tillhandahåller ingen administrativ vägledning för freemover-studenter.

Universitets- och högskolerådets hemsida ("Studera utomlands") kan man läsa mer om vad som gäller om man åker på egen hand.