Vad innebär utbytesstudier?

Statsvetenskapliga institutionen har en internationell profil inom såväl undervisning som forskning och samarbetar med ett stort antal universitet och högskolor runt om i världen. Detta har bland annat resulterat i kurser med internationell prägel och utbytesprogram för både lärare, forskare och studenter mellan Uppsala och andra universitet. Varje år kommer omkring 200 utländska studenter till Uppsala universitet för att studera kurser i statskunskap och ungefär 60 svenska studenter åker ut till partneruniversiteten runt om i världen.

Vad innebär utbytesstudier?

Att delta i ett studentutbyte innebär att man under en viss period studerar avgiftsfritt vid ett utländskt universitet eller högskola. Genom att delta i statsvetenskapliga institutionens utbytesprogram finns det möjlighet att tillgodoräkna sig de kurser man har läst utomlands, vilket innebär att utbytesstudierna kan ingå som en del av utbildningen. Utbytesstudierna pågår under en eller två terminer, beroende av avtal som finns med universitetet. Du kan även studera utomlands vid mer än ett tillfälle.

Vilka kurser kan man läsa?

Vilka kurser man studerar beror på det kursutbud som erbjuds av universitetet och vilka kurser man tidigare har läst. Innan man börjar sina utbytesstudier är det därför viktigt att kontakta det universitet man vill läsa vid för att se vilka kurser som erbjuds. Vid hemkomsten finns det möjlighet att tillgodoräkna sig alla eller delar av de kurser man har läst utomlands.

Vem kan söka utbytesstudier?

Samtliga studenter som är antagna till kurser i ämnet statskunskap eller utvecklingsstudier som fristående kurs eller inom pol kand programmet, samhällsvetarprogram och masterprogrammet i statskunskap kan ansöka om studieplats inom statsvetenskapliga institutionens utbytesprogram.

För att kunna ansöka om utbytesstudier krävs:

  • att man ansökningsterminen är registrerad på kurser i statskunskap eller utvecklingsstudier vid Uppsala universitet eller att man varit registrerad på kurser i statskunskap eller utvecklingsstudier senast terminen innan ansökningsterminen, samt att man ansökningsterminen studerar kurser vid Uppsala universitet;

  • att man vid ansökningstillfället har läst minst 30 hp;

  • att man vid utresan har läst minst 30 hp i Statskunskap eller Utvecklingsstudier;

  • att man i vissa fall behärskar det utländska universitetets undervisningsspråk.

Vilka möjligheter till utbytesstudier finns vid Uppsala universitet?

Utöver de utbytesavtal som finns mellan institutioner vid Uppsala universitet och andra institutioner vid utländska lärosäten, har Uppsala universitet slutit avtal om ett antal generella (ej ämnesspecificerade) studieplatser vid olika universitet och högskolor runt om i världen. Dessa utbytesavtal handläggs av internationella kansliet vid Uppsala universitet och kan inkludera både andra länder och andra universitet än de som institutionerna har avtal med.

Utlandsstudier på egen hand

Om man vill studera vid ett universitet som inte omfattas av institutionens eller Uppsala universitets utbytesprogram så finns även möjligheten att ordna utlandsstudier på egen hand som s k freemover. Man kan då styra mycket själv, men det krävs också mer planering än om man åker inom ramen för ett utbyte. Man måste själv hålla i alla kontakter med det utländska universitetet och olika myndigheter, och ordna själv med försäkring och andra praktiska detaljer. Man står även själv för alla kostnader i form av exempelvis ansöknings- och terminsavgifter.

Uppsala universitet tillhandahåller ingen administrativ vägledning för freemover-studenter.

Universitets- och högskolerådets hemsida kan man läsa mer om vad som gäller om man åker på egen hand.