Usa och Kanada

USA                           University of Seattle                               

KANADA                    Memorial, St John’