Du som har fått en plats

Kontakt med Värduniversitetet

Efter att statsvetenskapliga institutionen har nominerat den som antagits som utbytesstudent till det mottagande universitetet övergår ansvaret för de praktiska förberedelserna, som till exempel ansökan om bostad, kursanmälan, eventuellt visum och bankgarantier till studenten själv. Vi utgår ifrån att värduniversitetet kommer att sända relevant information direkt till den studerande. Eventuella frågor bör i första hand ställas till värduniversitetet. Koordinatorn på statsvetenskapliga institutionen har grundläggande kunskaper om partneruniversiteten, men för att få korrekt och uppdaterad information måste koordinatorn på det utländska universitet kontaktas direkt.

Learning Agreement och kursval

Studenter som ska åka på utbyte inom Erasmus+-och Nordplusprogrammen behöver ordna ett så kallat Learning Agreement. I det dokumentet har studenten, hemuniversitetet och värduniversitetet formellt kommit överens om vilka kurser den studerande ska läsa under sitt utbyte. Blanketten för Learning Agreement finns på Internationella Kansliets hemsida

När du väljer kurser ska du naturligtvis utgå från vad du behöver och vill. Faktorer att ha i åtanke är att kurserna ska ligga på lämplig nivå, passa din utbildning och tillsammans utgöra heltidsstudier. Var beredd på att det tar tid att sätta sig in i partneruniversitetets studiesystem och hitta i deras kurskataloger. Detta är något som du måste göra på egen hand. 

Vid många europeiska universitet tillämpas det s k ECTS systemet (European Credit Transfer System), vilket bl a innebär att man, för att definiera studiernas omfattning, använder en gemensam nämnare. 1 ECTS credit ger således 1 svensk högskolepoäng. 

Utanför det europeiska ECTS-systemet saknas dessvärre enhetliga poängsystem. Innan Du börjar Dina studier i t ex USA, Kanada, Japan eller Australien, bör Du därför ta reda på vad som räknas som heltidsstudier där.  Åker Du inom ramen för Internationella kansliets utbytesavtal kan Du hitta den informationen på deras hemsida.

Det är i det här sammanhanget också vårt att uppmärksamma att man på utbytesuniversiteten ibland - av olika skäl - rekommenderar de inkommande studenterna att välja ett mindre antal kurser än vad som sedan kan räknas som heltidsstudier här i Uppsala. Det gäller att vara kritisk när det gäller sådana rekommendationer, och att vid tveksamheter återkoppla till de som ansvarar för tillgodoräknanden i Uppsala,

Bostad

Tillgången på studentbostäder kan variera kraftigt mellan olika länder och universitet. De flesta värduniversitet erbjuder sig att ordna bostad för sina inresande utbytesstudenter. Kostnad för bostad betalas av studenten. Ett fåtal värduniversitet kan dock inte garantera studentrum, och det är då upp till studenten själv att hitta en lämplig bostad. I sådana fall kan det vara värdefullt att prata med studenter som tidigare har varit utbytesstudenter vid det universitet för att få tips och råd.

Studieekonomi


Utbytesstudenter är befriade från eventuella kurs- och terminsavgifter vid det mottagande universitet. Detta gäller dock inte för avgifter för insparksaktiviteter, medlemskap i studentkår eller liknande. 

Studenten kan vara berättigad till olika stipendier under tiden för utlandsstudierna.  Läs mer om finansieringen av utbytesstudier.

Språktest

Alla studenter som åker på utbytesstudier inom Erasmus+ måste gör två språktester, ett före utbytet och ett efter. Testerna görs online och är en obligatorisk del av utbytesstudierna. En student som inte genomför språktestet före utbytet är inte berättigad att åka på utbyte. En student som inte genomför språktest efter utbytet riskerar att inte få sista delen av stipendiet. Studenterna testas i det språk som ska vara det huvudsakliga språket i undervisningen. Avsikten med testerna är att bedöma studenternas språknivå och hur den förbättras under utbytet.  Det är Internationella Kansliet som delar ut licenser till språktesterna.

Vid behov delas även licenser för onlinespråkkurser ut efter att testet har genomförts. Dessa onlinekurser är frivilliga, men de studenter som påbörjat en onlinekurs förväntas slutföra den inom en viss tid. Studenterna får inget extra stipendium för onlinespråkkurser, men det är en utmärkt möjlighet att förbättra språkkunskaperna.

Försäkringsskydd

Under utbytesperioden är den studerande försäkrad hos Kammarkollegiet genom Uppsala Universitet. Försäkringen gäller i det land man ska studera i från och med två veckor före terminsstart till och med två veckor efter terminsslut samt vid direkt resa till och från landet under denna period. Statsvetenskapliga institutionen utfärdar vid behov ett så kallat Medical Insurance Card, som intygar att studenten täcks av denna försäkring. Observera att försäkringen endast gäller i studielandet. Vid resa till ett annat land måste försäkringsskydd ordnas på annat sätt. 

Det är viktigt att läsa och förstå vad försäkringen omfattar. Försäkringen heter "Student UT" och finns beskriven här. Vissa utbytesuniversitet kräver att utbytesstudenterna också tecknar och betalar för en lokal försäkring. Den som läser i Europa måste även ha med sig ett European Health Insurance Card. Kortet beställer man från Försäkringskassan före avfärd.

Visum och Pass

Man måste ansöka om visum för studier utanför Europa. I de flesta fall behövs ett antagningsbesked från värduniversitetet för att man ska kunna söka visum. Man bör kontakta ambassaden för det land där man ska studera omedelbart efter att man accepterat sin studieplats för att lära sig hur visumprocessen går till. Vissa avgifter kan utgå.

För studier inom Europa krävs inget visum om man är europeisk medborgare. I de flesta europeiska länder måste man dock på plats anmäla att man tänker stanna i landet längre än tre månader.