Ansökan och urval

Vem kan söka utbytesstudier?

Samtliga studenter som är antagna till kurser i ämnet statskunskap eller utvecklingsstudier som fristående kurs eller inom pol kand programmet, samhällsvetarprogrammet, kandidatprogrammet i freds- och utvecklingsstudier, och masterprogrammet i statskunskap kan ansöka om studieplats inom statsvetenskapliga institutionens utbytesprogram.

För att kunna ansöka om utbytesstudier krävs:

  • att man ansökningsterminen är registrerad på kurser i statskunskap eller utvecklingsstudier vid Uppsala universitet eller att man varit registrerad på kurser i statskunskap eller utvecklingsstudier senast terminen innan ansökningsterminen, samt att man ansökningsterminen studerar kurser vid Uppsala universitet;

  • att man vid ansökningstillfället har läst minst 30 hp;

  • att man vid utresan har läst minst 30 hp i Statskunskap eller Utvecklingsstudier.

När söker man?

Man söker alltid minst en termin i förväg. Det finns två ansökningsomgångar, i september respektive i januari. Vid huvudomgången på våren söker man till höstterminen eller ett helt läsår. Vid reservomgången på hösten söker man till vårterminen. Till Norden, och till Durham, Salamanca och Warwick söker man bara på våren (oavsett utresetermin).

Informationsmöten om utbytesstudier

Varje hösttermin anordnar Statsvetenskapliga institutionen informationsmöten för de som är intresserade av att studera utomlands nästkommande termin eller senare. På mötena tas bland annat upp information om lediga studieplatser, finansering, boende, språkkurser, försäkring och erfarenheter från tidigare utbytesstudenter. Dag och tid för mötena annonseras bland annat via studentportalen.

Ansökan

Ansökan om utbytesstudier görs on-line via länken nedan. Du ska även bifoga intyg om eventuella språkkunskaper, eller studier vid andra lärosäten. Du behöver inte bifoga intyg för de studier du genomfört vid Uppsala universitet.

Sista dagen för ansökan annonseras på studentportalen.

Ansökan om utbytesstudier

Urval

Ansökningama bedöms utifrån ovannämnda behörighetsregler. I de fall där det finns fler sökande än platser vid värduniversitetet tas hänsyn till det sammanlagda antalet poäng tenterade med betyget Väl godkänd i statskunskap eller utvecklingsstudier. Vid ansökan till universitet med andra undervisningsspråk än svenska eller engelska gäller att goda kunskaper i undervisningsspråket kan dokumenteras genom akademiska betyg och/eller genom vistelse i språkområdet. Samtliga sökande antas ha mycket goda kunskaper i engelska. Observera att University of Amsterdam, Memorial och Seattle University kräver intyg på godkänt TOEFL-test.

Efter urvalet

Resultatet av uttagningen till utbytesstudieplatser meddelas per e-post. Att tacka ja till platsen görs on-line. Sker inte detta inom angiven tid kommer platsen att erbjudas annan sökande. Efter att utbytesstudieplatsen accepterats, meddelar statsvetenskapliga institutionen de utländska universitetens koordinatorer att skicka relevant informationsmaterial, ansökningsblankett etc. för den fortsatta planeringen. Därefter ska studenterna själva huvudsakligen sköta kontaktema med värduniversiteten inför avresan.

Eventuellt återbud

Ett eventuellt återbud av utlandsstudieplatsen måste meddelas omedelbart både till statsvetenskapliga institutionen i Uppsala och till koordinatom vid det utländska universitetet. Ett mycket sent återbud kan innebära extra kostnader för värduniversitetet, t ex i form av hyra för det reserverade studentrummet. Den studerande som tackat ja till en utbytesplats åtar sig betalningsansvar för sådana kostnader. Vid sena återbud har statsvetenskapliga institutionen oftast ingen möjlighet att sända en reserv och risken är stor att utbytesplatsen förblir outnyttjad.