Ansökan och urval

När söker man?

Man söker alltid minst en termin i förväg. Det finns två ansökningsomgångar, i september respektive i januari. Vid huvudomgången på våren söker man till höstterminen eller ett helt läsår. Vid reservomgången på hösten söker man till vårterminen. Till Norden, och till Durham, Salamanca och Warwick söker man bara på våren (oavsett utresetermin).

Informationsmöten om utbytesstudier

Varje hösttermin anordnar Statsvetenskapliga institutionen informationsmöten för dig som är intresserad av att studera utomlands nästkommande termin eller senare. På mötena tas bland annat upp information om lediga studieplatser, finansering, boende, språkkurser, försäkring och erfarenheter från tidigare utbytesstudenter. Dag och tid för mötena annonseras i början av terminen bland annat via studentportalen.

Ansökan

Ansökan om utbytesstudier görs on-line via länken nedan. Du ska även bifoga intyg om eventuella språkkunskaper, eller studier vid andra lärosäten. Du behöver inte bifoga intyg för de studier du genomfört vid Uppsala universitet.

Sista dagen för ansökan annonseras på studentportalen. OBS! Deadline för ansökan till University of Amsterdam är 24 september!

Ansökan om utbytesstudier

Urval

Ansökningama bedöms med hänsyn till det sammanlagda antalet poäng tenterade med betyget Väl godkänd i statskunskap eller utvecklingsstudier. Vid ansökan till universitet med andra undervisningsspråk än svenska eller engelska gäller att du kan dokumentera goda kunskaper i undervisningsspråket genom akademiska betyg och/eller genom vistelse i språkområdet. Samtliga sökande antas ha mycket goda kunskaper i engelska. Observera att University of Amsterdam, Memorial och Seattle University kräver intyg på godkänt TOEFL-test.

Efter urvalet

Resultatet av uttagningen till utbytesstudieplatser meddelas per e-post. Du tackar ja till din plats genom att skicka eller lämna in ett skriftligt accepterande av studieplatsen till institutionen. Om du inte gör detta inom angiven tid kommer platsen att erbjudas annan sökande. Efter att utbytesstudieplatsen accepterats, meddelar statsvetenskapliga institutionen det utländska universitetets koordinator att skicka relevant informationsmaterial, ansökningsblankett etc. till dig för den fortsatta planeringen. Därefter ska du själv huvudsakligen sköta kontaktema med värduniversitetet inför avresan.

Eventuellt återbud

Ett eventuellt återbud av utlandsstudieplatsen måste meddelas omedelbart både till statsvetenskapliga institutionen i Uppsala och till koordinatom vid det utländska universitetet. Ett mycket sent återbud kan innebära extra kostnader för värduniversitetet, t ex i form av hyra för det reserverade studentrummet. Den studerande som tackat ja till en utbytesplats åtar sig betalningsansvar för sådana kostnader. Vid sena återbud har statsvetenskapliga institutionen oftast ingen möjlighet att sända en reserv och risken är stor att utbytesplatsen förblir outnyttjad.