Att läsa

  • Omfattande debatt om rektorsvalet i Uppsala och Svenskt Näringsliv kan du läsa här.
  • Ledare i Svenska Dagbladet som bl.a. bygger på vår bok finns här.
  • En recension av boken av Anders Burman i Svenska Dagbladet återfinns här.
  • En anmälan av vår bok Det hotade universitetet i Västerbottens-Kuriren (VK) kan du läsa här.
  • En opinionskrönika i VK baserad på vår bok finns här.
  • Anders Björnssons recension av samma bok finns att läsa via denna länk.
  • Sveriges radios program i P1 Vetandets värld har gjort ett helt program där bl.a. boken tas upp "Kampen om kunskapens borg - universitetet", du kan lyssna här.