Samverkan med olika aktörer i samhället

Vi anlitas ofta som experter i olika sammanhang och samverkar flitigt med med företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld.

Institutionen i media