Statsvetenskapliga institutionen

Svar på vanliga frågor inför kursstarten ht 2018

Statsvetenskapliga institutionens studentexpedition har stängt mellan den 9 juli och den 6 augusti 2018. Under den här perioden kommer vi inte att svara på epost. Från och med den 6 augusti har vi öppet som vanligt och besvarar då epost i den ordning den har kommit in.

Här kommer svar på vanliga frågor:

KURSTART?

Terminens kurser startar den 3 september.

SCHEMA?

Schemat för höstterminen visas i augusti efter urval II via;
http://statsvet.uu.se/utbildning/student/schema/

SEN ANSÖKAN?

Alla ansökningar till våra kurser görs via www.antagning.se. Att en kurs är öppen för sen ansökan innebär inte att det finns platser lediga på kursen.

RESERV?

I den mån reservplatser kommer att finnas kallas reserver från och med 2018-08-28. Reserver kommer att kallas via den e-postadress som angetts via antagning.se.

REGISTRERING?

Till de flesta av våra kurser sker registrering via www.studentportalen.uu.se. Detta gäller dock inte för studenter antagna med villkor. För mer information om registrering hänvisar vi till studentportalen.

ANTAGEN TILL POL KAND PROGRAMMET?

Studenter antagna till Politices kandidatprogrammet får information om registrering via utskick till den hem- och e-postadress som angivits via antagning.se.

ANTAGEN TILL POL MASTER PROGRAMMET?

Studenter antagna till Politices masterprogrammet får information om registrering via utskick till den e-postadress som angivits via antagning.se.

STUDENTPORTALEN?

Om du saknar konto i studentportalen finns mer information om hur du skaffar det på
http://uu.se/student/valkommen/registrering/

OMREGISTRERING?

Omregistrering sker alltid i mån av plats och vi kan inte ge något besked om det är möjligt förrän tidigast efter den 28 augusti.