Statsvetenskapliga institutionen

Nya forskningsprojekt

Sven Oskarsson
"Contexts, Networks and Participation: The Social Logic of Political Engagement.". CONPOL.
Summa: 2 miljoner euro (5 år)
Finansiär: Consolidator grant från ERC (European Research Council).
2-3 post-docs samt ett antal forskningsassistenter. Dessutom ska projektmedlen finansiera en större datainsamling som går ut på att skanna in och digitalisera röstlängderna från val mellan 1970 och 2019. Inom projektet kommer vi också att genomföra ett antal fältexperiment.
 

Elin Bjarnegård och Pär Zetterberg
”Kön och politik i elektorala auktoritära stater” 
”Gender politics in electoral authoritarian states”
Summa: 5,1 milj kr (4 år)
Finansiär: Vetenskapsrådet (VR)


Elin Bjarnegård och Pär Zetterberg
”Genusaspekter på valrelaterat våld”  En enkätstudie av politiska kandidater i
Myanmar och Kambodja.
”Gender aspects of Election Violence”  Experiences of political candidates in
Myanmar and Cambodia
Summa: 2,7 milj kr (3 år)
Finansiär: Vetenskapsrådet (VR)

Oscar Almén
“Local governance diversity in the unitary authoritarian state: A study of state-society interaction in three Chinese municipalities”.
Summa: 2,4 milj
Finansiär: Vetenskapsrådet (VR)

Per Adman
"Are immigrants being discriminated when choosing schools for their children?"
Summa: 955 000 kr
Finansiär: IFAU ("Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering")

Suruchi Thapar-Björkert, Hans Blomkvist
Diego Maiorano (projektledare)
"The paradoxes of empowerment - Employment Guarantee, Women and Dalits in India"
Summa: 5,4 milj kr (3 år)
Finansiär: Vetenskapsrådet (VR)