Forskning med hög kvalitet

Forskningen som bedrivs här gör oss till en av Nordens främsta statsvetenskapliga institutioner. Forskningen håller hög kvalitet och omfattar statskunskapens alla stora delområden.

Institutionens forskning

Forskningen som bedrivs här gör oss till en av Nordens främsta statsvetenskapliga institutioner. Forskningen håller hög kvalitet och omfattar statskunskapens alla stora delområden. Metodisk mångfald, från avancerad statistisk analys till historisk metod och idéanalys, kännetecknar verksamheten. Makt- och demokratiproblem i Sverige, Europa och tredje världen är centrala studieobjekt i flertalet projekt.

Forskarna är och har under lång tid varit mycket framgångsrika. Den ökade internationaliseringen har lett till en snabbt ökande internationell publicering i framstående tidskrifter och förlag. Det internationella utbytet är stort och många forskare ingår i och har ledande positioner i internationella nätverk. För närvarande utbildas ett 40-tal doktorander vid institutionen.

I den nyligen genomförda kvalitetsutvärderingen vid Uppsala universitet ” Quality and Renewal 2011” blev det samlade betyget ” “Internationally high standard”. När den internationella panelen utvecklar detta skriver man följande:

“there is much very good work of an internationally high standard; there is also some work of an internationally recognized standard. Some of the research groups will be within or close to the ‘excellent work’ category. In a Nordic comparison we consider the department to be in the top group of political science departments.”