Forskningsmedel från Riksbankens Jubileumsfond

2018-10-25

Riksbankens Jubileumsfond har beslutat vilka som får bidrag i årets utlysning för treåriga projekt, längre program och infrastrukturprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Statsvetenskapliga institutionen har fått följande bidrag:

Sven Oskarsson: Arv via Miljö: Nya ansatser för att möjliggöra ökad kunskap om hur vi som sociala, ekonomiska och politiska varelser formas av samspelet mellan genetiska och sociala faktorer.

Läs mer på Riksbankens Jubileumsfond

Aktuellt vid institutionen

Forskningsmedel från Riksbankens Jubileumsfond

2018-10-25

Riksbankens Jubileumsfond har beslutat vilka som får bidrag i årets utlysning för treåriga projekt, längre program och infrastrukturprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Statsvetenskapliga institutionen har fått följande bidrag:

Sven Oskarsson: Arv via Miljö: Nya ansatser för att möjliggöra ökad kunskap om hur vi som sociala, ekonomiska och politiska varelser formas av samspelet mellan genetiska och sociala faktorer.

Läs mer på Riksbankens Jubileumsfond