Li Bennich-Björkman får pris för bästa uppsats i Statsvetenskaplig tidskrift

2018-10-15

Statsvetenskapliga förbundets (SWEPSA) pris för bästa uppsats i Statsvetenskaplig tidskrift, årgång 119, 2017, tilldelades professor Li Bennich-Björkman för uppsatsen ”Samhällsvetenskaplig forskning. Söndrade vi falla?”

Li Bennich-Björkman foto Mikal Wallerstedt

Motiveringen lyder:

"...för en viktig, stimulerande och välfunnen betraktelse över samhällsvetenskapens grundläggande förutsättningar."

Läs artikeln här Samhällsvetenskaplig forskning. Söndrade vi falla?

Priset delades ut vid SWEPSA:s årskonferens den 3–5 oktober i Malmö. 

Aktuellt vid institutionen

Li Bennich-Björkman får pris för bästa uppsats i Statsvetenskaplig tidskrift

2018-10-15

Statsvetenskapliga förbundets (SWEPSA) pris för bästa uppsats i Statsvetenskaplig tidskrift, årgång 119, 2017, tilldelades professor Li Bennich-Björkman för uppsatsen ”Samhällsvetenskaplig forskning. Söndrade vi falla?”

Li Bennich-Björkman foto Mikal Wallerstedt

Motiveringen lyder:

"...för en viktig, stimulerande och välfunnen betraktelse över samhällsvetenskapens grundläggande förutsättningar."

Läs artikeln här Samhällsvetenskaplig forskning. Söndrade vi falla?

Priset delades ut vid SWEPSA:s årskonferens den 3–5 oktober i Malmö.