Studiebesök på IDEA

2018-10-15

Den 9 oktober fick studenter vid statsvetenskapliga institutionen som läser kursen Development Policy in Practice lära sig mer om praktiskt utvecklingsarbete vid ett besök på IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance). 

Studiebesök på IDEA Foto Elin Bjarnegård

Under besöket fick studenterna delta en workshop med fokus på skärningspunkten mellan politiska val och utveckling. Läs mer besöket i IDEA:s artikel Electoral Processes - Development Policy in Practice Workshop.

The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) är en internationell organisation som arbetar för en global hållbar demokrati.

Aktuellt vid institutionen

Studiebesök på IDEA

2018-10-15

Den 9 oktober fick studenter vid statsvetenskapliga institutionen som läser kursen Development Policy in Practice lära sig mer om praktiskt utvecklingsarbete vid ett besök på IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance). 

Studiebesök på IDEA Foto Elin Bjarnegård

Under besöket fick studenterna delta en workshop med fokus på skärningspunkten mellan politiska val och utveckling. Läs mer besöket i IDEA:s artikel Electoral Processes - Development Policy in Practice Workshop.

The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) är en internationell organisation som arbetar för en global hållbar demokrati.