Sverker Gustavsson om demokrati, diktatur och populism under 100 år

2018-10-11

Sverker Gustavsson, professor vid statsvetenskapliga institutionen, föreläser om demokratin som ett av tre grundalternativ på Folkrörelsearkivet i Uppsala, tisdagen den 16 oktober kl. 18.00.

Foto Sten Widmalm

Alltsedan 1918 är demokratin i vårt land den segrande grundåskådningen. Vad läran positivt innebär blir lättare uppfatta, om vi jämför med vad diktaturanhängare och populister genom åren negativt har haft att invända. De har efterlyst en tydligare avgränsning av vilka som är folket, vilken uppgift som tillkommer olika former av expertis och vartill politiken syftar.

Varmt välkomna till S:t Olofsgatan 15. Fri entré

Läs mer om Sverker Gustavsson här


Föreläsningen är arrangerad av Folkrörelsearkivet och statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. 

Aktuellt vid institutionen

Sverker Gustavsson om demokrati, diktatur och populism under 100 år

2018-10-11

Sverker Gustavsson, professor vid statsvetenskapliga institutionen, föreläser om demokratin som ett av tre grundalternativ på Folkrörelsearkivet i Uppsala, tisdagen den 16 oktober kl. 18.00.

Foto Sten Widmalm

Alltsedan 1918 är demokratin i vårt land den segrande grundåskådningen. Vad läran positivt innebär blir lättare uppfatta, om vi jämför med vad diktaturanhängare och populister genom åren negativt har haft att invända. De har efterlyst en tydligare avgränsning av vilka som är folket, vilken uppgift som tillkommer olika former av expertis och vartill politiken syftar.

Varmt välkomna till S:t Olofsgatan 15. Fri entré

Läs mer om Sverker Gustavsson här


Föreläsningen är arrangerad av Folkrörelsearkivet och statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.