Statsvetenskapliga föreningens uppsatspris till Albin Söderlund

2018-09-17

Albin Söderlund tilldelas 2018 års pris för uppsatsen Rättfärdigar det genuina valet ojämlikhet? En idékritisk studie av G.A. Cohens tur-egalitarianism.

Albin Söderlund kommer att ta emot priset som är på 5000 kr vid en kort ceremoni i samband med Skytteanska pristagarens seminarium den 28 september 2018 i Brusewitzsalen. 

Priskommittén har bestått av Li Bennich-Björkman, Sverker Gustavsson, Sten Widmalm och Lutz Geschwind.

Vi gratulerar varmast Albin!

Aktuellt vid institutionen

Statsvetenskapliga föreningens uppsatspris till Albin Söderlund

2018-09-17

Albin Söderlund tilldelas 2018 års pris för uppsatsen Rättfärdigar det genuina valet ojämlikhet? En idékritisk studie av G.A. Cohens tur-egalitarianism.

Albin Söderlund kommer att ta emot priset som är på 5000 kr vid en kort ceremoni i samband med Skytteanska pristagarens seminarium den 28 september 2018 i Brusewitzsalen. 

Priskommittén har bestått av Li Bennich-Björkman, Sverker Gustavsson, Sten Widmalm och Lutz Geschwind.

Vi gratulerar varmast Albin!