Statsvetenskapliga institutionen välkomnar Jane Mansbridge, årets mottagare av Skytteanska priset i statskunskap

2018-09-13

För 24:e året i rad är statsvetenskapliga institutionen tillsammans med Skytteanska stiftelsen värd för utdelningen av det Skytteanska priset i statskunskap. Årets pristagare, Jane Mansbridge, är Charles F. Adams-professor i politiskt ledarskap och demokratiska värden vid Harvard University. 

Illustration: Anna Ileby

Den 29 september kommer Jane Mansbridge att tilldelas priset under festliga former. Ceremonin inleds traditionsenligt med att pristagaren lägger en krans vid Johan Skyttes grav i Uppsala domkyrka.

Under sitt besök i Uppsala kommer professor Mansbridge att ge två offentliga föreläsningar:

Recursive Representation
28 september kl. 13.15–15.00 i Brusewitzsalen, Östra Ågatan 19.
Jane Mansbridge kommer att tala i 45 minuter och därefter följer en 30 minuters öppen diskussion. Föreläsningen är öppen för allmänheten men platserna är begränsade så vänligen anmäl dig här om du är intresserad av att komma. Du kommer att få en bekräftelse via mejl senast en vecka innan föreläsningen.

Prize Winner’s Lecture: Legitimating Coercio
29 september kl 18.00–18.40 i Universitetshuset sal X, Biskopsgatan 3.
Den traditionella prisföreläsningen är 30 minuter lång och ger inte utrymme för frågor.
Föreläsningen är öppen för allmänheten men platserna är begränsade så vänligen anmäl dig här om du är intresserad av att komma. Du kommer att få en bekräftelse via mejl senast en vecka innan föreläsningen.

Journalister har möjlighet att träffa professor Mansbridge under tidig eftermiddag den 29 september. För pressfrågor kontakta Michal Smrek at michal@skytteprize.com.

Läs mer om föreläsningarna och aktiviteter i samband med Jane Mansbridges Uppsalabesök här

Jane Mansbridge

Jane Mansbridge är en politisk tänkare, teoretiker och empirisk forskare som under många år har brottats med centrala frågor om demokratins sätt att fungera och vad som krävs för att bibehålla och utveckla den så att mänskligheten i allt högre grad kan styra sig själv, och göra det allt bättre. Hon får priset för att ”med skarpsinne, djupt engagemang och feministisk teori ha utvecklat förståelsen av demokrati i dess direkta och representativa form”. Hennes tidiga distinktion mellan konflikt- och samförståndsdemokrati har lagt grunden för hennes och andras inflytelserika forskning om direktdemokrati och överläggningens betydelse för demokrati. Mansbridge har nyanserat argumenterat för att grupptillhörighet under vissa omständigheter är en legitim grund för politisk representation, för att därigenom öka tidigare maktlösas inflytande.   

Identitetspolitik ett led i demokratins mognad 
Läs Li Bennich-Björkmans artikel i Svenska Dagbladet, 6 april 2018

Det Skytteanska priset i statskunskap

Priset som har kommit att kallas ”statskunskapens Nobelpris”, firar årligen det viktigaste bidraget till det statsvetenskapliga fältet. Det Skytteanska priset är inspirerat av arvet från riksrådet Johan Skytte (1577–1645) som år 1622 inrättade en professur i vältalighet och politik och lade grunden till den statsvetenskapliga institutionen.

Läs mer om det Skytteanska priset

Aktuellt vid institutionen

Statsvetenskapliga institutionen välkomnar Jane Mansbridge, årets mottagare av Skytteanska priset i statskunskap

2018-09-13

För 24:e året i rad är statsvetenskapliga institutionen tillsammans med Skytteanska stiftelsen värd för utdelningen av det Skytteanska priset i statskunskap. Årets pristagare, Jane Mansbridge, är Charles F. Adams-professor i politiskt ledarskap och demokratiska värden vid Harvard University. 

Illustration: Anna Ileby

Den 29 september kommer Jane Mansbridge att tilldelas priset under festliga former. Ceremonin inleds traditionsenligt med att pristagaren lägger en krans vid Johan Skyttes grav i Uppsala domkyrka.

Under sitt besök i Uppsala kommer professor Mansbridge att ge två offentliga föreläsningar:

Recursive Representation
28 september kl. 13.15–15.00 i Brusewitzsalen, Östra Ågatan 19.
Jane Mansbridge kommer att tala i 45 minuter och därefter följer en 30 minuters öppen diskussion. Föreläsningen är öppen för allmänheten men platserna är begränsade så vänligen anmäl dig här om du är intresserad av att komma. Du kommer att få en bekräftelse via mejl senast en vecka innan föreläsningen.

Prize Winner’s Lecture: Legitimating Coercio
29 september kl 18.00–18.40 i Universitetshuset sal X, Biskopsgatan 3.
Den traditionella prisföreläsningen är 30 minuter lång och ger inte utrymme för frågor.
Föreläsningen är öppen för allmänheten men platserna är begränsade så vänligen anmäl dig här om du är intresserad av att komma. Du kommer att få en bekräftelse via mejl senast en vecka innan föreläsningen.

Journalister har möjlighet att träffa professor Mansbridge under tidig eftermiddag den 29 september. För pressfrågor kontakta Michal Smrek at michal@skytteprize.com.

Läs mer om föreläsningarna och aktiviteter i samband med Jane Mansbridges Uppsalabesök här

Jane Mansbridge

Jane Mansbridge är en politisk tänkare, teoretiker och empirisk forskare som under många år har brottats med centrala frågor om demokratins sätt att fungera och vad som krävs för att bibehålla och utveckla den så att mänskligheten i allt högre grad kan styra sig själv, och göra det allt bättre. Hon får priset för att ”med skarpsinne, djupt engagemang och feministisk teori ha utvecklat förståelsen av demokrati i dess direkta och representativa form”. Hennes tidiga distinktion mellan konflikt- och samförståndsdemokrati har lagt grunden för hennes och andras inflytelserika forskning om direktdemokrati och överläggningens betydelse för demokrati. Mansbridge har nyanserat argumenterat för att grupptillhörighet under vissa omständigheter är en legitim grund för politisk representation, för att därigenom öka tidigare maktlösas inflytande.   

Identitetspolitik ett led i demokratins mognad 
Läs Li Bennich-Björkmans artikel i Svenska Dagbladet, 6 april 2018

Det Skytteanska priset i statskunskap

Priset som har kommit att kallas ”statskunskapens Nobelpris”, firar årligen det viktigaste bidraget till det statsvetenskapliga fältet. Det Skytteanska priset är inspirerat av arvet från riksrådet Johan Skytte (1577–1645) som år 1622 inrättade en professur i vältalighet och politik och lade grunden till den statsvetenskapliga institutionen.

Läs mer om det Skytteanska priset