Finns det någon opposition i svensk EU-politik?

2018-05-31

Forskarna Christer Karlsson, Moa Mårtensson och Thomas Persson (alla vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet) har undersökt förekomsten av opposition i den svenska EU-politiken.

För en fungerande demokrati krävs att väljarna har valmöjligheter, annars riskerar val att reduceras till symbolhandlingar utan verklig påverkan på samhällsutvecklingen. Nyckelbegreppet i detta sammanhang är förekomsten av politisk opposition. Utan kunskap om huruvida riksdagen ger tillräckliga möjligheter för partierna att formulera alternativ i svensk EU-politik saknar vi en viktig pusselbit för att förstå om riksdagens EU-arbete fungerar tillräckligt väl. 

I en nyligen publicerad rapport till Sieps (Svenska institutet för europapolitiska studier) har forskarna undersökt förekomsten av opposition i den svenska EU-politiken under perioden 1995–2016. De har valt att studera riksdagens EU-nämnd, som är det enskilt viktigaste forumet för den dragkamp som pågår mellan regering och riksdag kring EU-frågor.

Läs författarnas blogginlägg på Europakommentaren (Centrum för Europaforskning vid Lunds universitet) här.

Läs hela rapporten här.

Christer Karlsson
Moa Mårtensson
Thomas Persson

Aktuellt vid institutionen

Finns det någon opposition i svensk EU-politik?

2018-05-31

Forskarna Christer Karlsson, Moa Mårtensson och Thomas Persson (alla vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet) har undersökt förekomsten av opposition i den svenska EU-politiken.

För en fungerande demokrati krävs att väljarna har valmöjligheter, annars riskerar val att reduceras till symbolhandlingar utan verklig påverkan på samhällsutvecklingen. Nyckelbegreppet i detta sammanhang är förekomsten av politisk opposition. Utan kunskap om huruvida riksdagen ger tillräckliga möjligheter för partierna att formulera alternativ i svensk EU-politik saknar vi en viktig pusselbit för att förstå om riksdagens EU-arbete fungerar tillräckligt väl. 

I en nyligen publicerad rapport till Sieps (Svenska institutet för europapolitiska studier) har forskarna undersökt förekomsten av opposition i den svenska EU-politiken under perioden 1995–2016. De har valt att studera riksdagens EU-nämnd, som är det enskilt viktigaste forumet för den dragkamp som pågår mellan regering och riksdag kring EU-frågor.

Läs författarnas blogginlägg på Europakommentaren (Centrum för Europaforskning vid Lunds universitet) här.

Läs hela rapporten här.

Christer Karlsson
Moa Mårtensson
Thomas Persson