Uppsala Forum Workshop om ny databas

2018-05-25

En workshop om en ny databas om kvotering och andra policies och lagar med syfte att öka den politiska representationen av etniska minoriteter hölls tisdagen den 15 maj.  

Workshopen organiserades av Elin Bjarnegård (Uppsala universitet), Melanie Hughes (University of Pittsburgh) och Jackie F. Steele (University of Tokyo) med stöd av Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa. Deltog gjorde Lina Antara (International IDEA), Drude Dahlerup (Stockholms universitet), Emma Elfversson (Uppsala universitet), Olle Folke (Uppsala universitet), Lenita Freidenvall (Stockholms universitet), Moa Frödin Gruneau (Göteborgs universitet), Cecilia Josefsson (Uppsala universitet), Alice Kang (University of Nebraska-Lincoln), Nazita Lajevardi (Michigan State University), Johanna Rickne (Stockholms universitet). Den första versionen av databasen kommer att lanseras under hösten 2018.

Foto: Axel Cronert

Aktuellt vid institutionen

Uppsala Forum Workshop om ny databas

2018-05-25

En workshop om en ny databas om kvotering och andra policies och lagar med syfte att öka den politiska representationen av etniska minoriteter hölls tisdagen den 15 maj.  

Workshopen organiserades av Elin Bjarnegård (Uppsala universitet), Melanie Hughes (University of Pittsburgh) och Jackie F. Steele (University of Tokyo) med stöd av Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa. Deltog gjorde Lina Antara (International IDEA), Drude Dahlerup (Stockholms universitet), Emma Elfversson (Uppsala universitet), Olle Folke (Uppsala universitet), Lenita Freidenvall (Stockholms universitet), Moa Frödin Gruneau (Göteborgs universitet), Cecilia Josefsson (Uppsala universitet), Alice Kang (University of Nebraska-Lincoln), Nazita Lajevardi (Michigan State University), Johanna Rickne (Stockholms universitet). Den första versionen av databasen kommer att lanseras under hösten 2018.

Foto: Axel Cronert